2014.04.02-1

Regionų komiteto plenarinėje sesijoje – lietuviški ir ukrainietiški akcentai

2014-04-04 0 717 Views

Greta „lietuviškosios” darbotvarkės dalies, abi plenarinės sesijos dienas dominavo viena – Ukrainos tema. Balandžio 2 d. vykusiame posėdyje kalbėjęs už plėtrą atsakingas ES komisaras S. Fiūlė (Stefan Fulle) informavo apie Europos Sąjungos politinę bei kitokią paramą Ukrainai, pabrėžė, jog rengiamasi netrukus pradėti taikyti vienašalės prekybos preferencijas. Kalbėdamas apie vidines reformas, S. Fiūlė akcentavo skirtumą tarp europinio pobūdžio decentralizacijos, kylančios iš tarptautinių šalies įsipareigojimų ir gerosios europinės praktikos, bei federalizacijos, kurią siekia primesti nedraugiška išorės jėga. Posėdyje pasisakęs Ukrainos Ministro Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už regioninę plėtrą Volodymyras Groismanas informavo apie dabartines politines aktualijas šalyje, padėtį po Krymo aneksijos. Be to, Ukrainos vyriausybės atstovas Europos savivaldybių ir regionų vadovams pristatė naujosios vyriausybės pradėtas reformas, politinę valią siekti europinės vietos ir regionų savivaldos sistemos sukūrimo, galutiniu reformų tikslu matant šalies narystę ES.

2014.04.02-3

Antrąją plenarinės sesijos dieną Regionų komitetas priėmė Jungtinės Karalystės atstovo A. Antonivo parengtą rezoliuciją dėl įvykių Ukrainoje. Šiame dokumente griežtai smerkiama Rusijos įvykdyta aneksija, raginama atitraukti kariuomenę nuo sienų, nutraukti grasinimo ir propagandos kampanijas. Be to rezoliucijoje Ukraina raginama tęsti demokratines reformas, stiprinti vietos ir regionų savivaldą.

Greta šių klausimų Regionų komitetas priėmė nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Informavimo apie žemės ūkio produktus bei jų propagavimo priemonės vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse” projekto, ES pirmininkaujančios Graikijos prašymu parengtą nuomonę „Visiems įperkama energija”, bei savo iniciatyva parengtą nuomonę „Naujos gairės dėl valstybės pagalbos energetikos srityje”. Taip pat RK patvirtino nuomones dėl Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo direktyvos ir jūrininkams taikomų išimčių direktyvos pakeitimo.

2014.04.02-2 Plenarinėje sesijoje Lietuvą atstovavo Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Kauno m. savivaldybės meras A. Kupčinskas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Panevėžio r. savivaldybės meras P. Žagunis, Zarasų r. savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys A. Bielskus, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys G. Paviržis, Skuodo r. savivaldybės tarybos narė O. Žerlauskienė.

Be dalyvavimo plenarinėje sesijoje, Lietuvos delegacija susitiko bei pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus ir tolesnes europinės politikos gaires aptarė su Lietuvos Nuolatinės atstovybės ES vadovu R. Karobliu.

Atgal