Regionų komiteto narė O. Žerlauskienė rengs nuomonę dėl interneto politikos ir valdymo

2014-04-11 0 702 Views

Ši nuomonė suformuluos Regionų komiteto poziciją dėl būsimos interneto valdymo formos ir plėtros, ypatingai atsižvelgiant į interneto visuomenės daugiakultūriškumą bei daugiakalbiškumą. Europos Komisija neseniai paskelbtame komunikate siūlo, kad ES institucijos ir valstybės narės turėtų suformuluoti bendrą vieningą interneto valdymo ateities modelio viziją.

Komunikate pabrėžiama, kad internetas, – tapęs reikšminga šiuolaikinio gyvenimo dalimi ir kertiniu skaitmeninės Bendrosios rinkos akmeniu, – padėjo skatinti inovacijas, ekonomikos augimą ir prekybą bei prisidėjo prie demokratinių procesų stiprinimo. Todėl yra svarbu ir toliau išlaikyti atvirą ir laisvą internetą, užtikrinant jo saugumą, stabilumą bei prieinamumą. Tam yra siūloma sukurti bendrą skaidrų ir atskaitingą daugialygį interneto valdymo modelį, kuris leistų esant būtinybei ginti žmogaus teises, pagrindines laisves ir demokratines vertybes, kalbų ir kultūrų įvairovę bei pasirūpinti labiau pažeidžiamais asmenimis.

O. Žerlauskienės parengtą nuomonės projektą Regionų komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisija svarstys šių metų birželio 12-13 d. Krokuvoje vyksiančiame posėdyje, o Regionų komiteto plenarinėje sesijoje ją numatoma patvirtinti spalio mėn.

O. Žerlauskienė yra jau ketvirtoji Lietuvos delegacijos RK narė, šiais metais rengianti Regionų komiteto nuomonę. Be jos nuomones šiemet yra parengę Zarasų r. savivaldybės tarybos narys A. Abramavičius (apie ES plėtros strategiją), Kauno m. savivaldybės meras A. Kupčinskas (apie stažuočių kokybės sistemą) rengia Panevėžio r. savivaldybės meras P. Žagunis (apie vaisių ir daržovių tiekimo mokykloms sistemą).

Atgal