Pirmuosiuose RK komisijų posėdžiuose – skaitmeninės darbotvarkės bei reformų Ukrainoje klausimai

2015-02-27 0 958 Views

RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (sutrumpintas pavadinimas – CIVEX), Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos bei Ekonominės politikos komisijos posėdžiai vyko Briuselyje vasario 24-27 dienomis.

Posėdžių metu buvo patvirtintos komisijos darbų programos 2015 metams, nustatyti veiklos prioritetai, su Europos Komisijos atstovais aptarti strategijos „Europa 2020“ klausimai. Taip pat buvo pristatyta būsima Europos komisijos ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų Generalinio Direktorato veikla, diskutuota regioninės skaitmeninės darbotvarkės ir sujungtos bendrosios skaitmeninės darbotvarkės klausimais.

Ypatingo dėmesio CIVEX komisijoje sulaukė Ukrainos atstovai. Pristatę Ukrainoje vykstantį decentralizacijos procesą ir jo pirmuosius rezultatus, jie padėkojo RK nariams už paramą bei pažymėjo, kad reikėtų daugiau diskusijų ar seminarų, kuriuose ES šalių savivaldybių atstovai pasidalintų gerąja patirtimi vykdant decentralizacijos reformas.

Atgal