Pradžia

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas“

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)      

       Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42644

3. El. paslaugos atvejai

  1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
  2. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas
  3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas
  4. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

  1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo) ARBA raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.
  2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo) ARBA raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.
  3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo) ARBA raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.
  4. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo) ARBA raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

  1. Juridinių asmenų registras(JAR); Gyventojų registras(GR); Mokinių registras(MR); Švietimo ir mokslo institucijų registras(ŠMIR).

4. El. paslaugos specifikacija

S.09_PrieziurosPriemoniuVaikuiSkyrimas.pdf

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

1. Įvykdymo terminai:

1.1 Sprendimo priėmimo terminas

1.2 Sprendimo priėmimo terminas rodomas pranešime(k.d / d.d)

1.3 Priminimo terminas

1.4 Patikslinimo terminas

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

PrieziurosPriemoniuVaikuiSkyrimas_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Paslauga nemokama