Pradžia

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

VL S.10-19 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)

       Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42523

3. El. paslaugos atvejai

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas
 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
 5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
 6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
 7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas
 8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimas
 9. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu papildymas
 10. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu patikslinimas
 11. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimas
 12. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo panaikinimas
 13. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo
 2. Išduotas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimo
 3. Papildyta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo
 4. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo
 5. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimo
 6. Panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas
 7. Išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsinio bei turizmo sezonų metu išdavimo
 8. Išduotas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu dublikatas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsinio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimo
 9. Papildyta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsinio bei turizmo sezonų metu papildymo
 10. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsinio bei turizmo sezonų metu patikslinimo
 11. Panaikintas licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsinio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimo
 12. Panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio turizmo sezonų metu
 13. Išduota vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Juridinių asmenų registras(JAR); Gyventojų registras(GR); Nekilnojamo turto registras(NTR); Administracinių teisės pažeidimų registras(ATPR);Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų žinybinių registras(IKTAŽR);Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinė sistema(VMI MAIS);Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema (VSDFVIS); Maisto kontrolės informacinė sistema(FIS).

4. El. paslaugos specifikacija

VL.S.10-19_Alkoholis.pdf,2,2MB

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

 1. Paslaugos teikėjas:

1.1 Savivaldybė

1.2 Seniūnijos

2. Apmokėjimo terminas

3. Tikslinimo terminas

4. Paslaugos suteikimo (nagrinėjimo) terminas kalendorinėmis dienomis

4.1 Naujos licencijos išdavimas (tipinėse paslaugose 30 k.d.)

4.2 Turimos licencijos dublikato išdavimas (tipinėse paslaugose 2 d.d.)

4.3 Turimos licencijos galiojimo panaikinimas (tipinėse paslaugose 20 d.d.)

4.4 Turimos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas (tipinėse paslaugose 20 d.d.)

4.5 Turimos licencijos papildymas (tipinėse paslaugose 5 k.d.)

4.6 Turimos licencijos patikslinimas (tipinėse paslaugose 2 k.d.)

5. Atstumas ir teisės aktas

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

 VL.S.10-19_Alkoholis_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Už paslaugą mokama:

SAV - Į savivaldybės sąskaitą; VMI - į VMI mokesčių surenkamąją sąskaitą;

Įmokos kodas  Rekomenduojama mokėjimo paskirtis
VMI 523XX Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą.