Pradžia

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

VL S.20-21 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)

     Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42524

3. El. paslaugos atvejai

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)
 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas.
 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
 5. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prkyba tabako gaminiais išdavimo
 2. Papildyta (patikslinta) licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo (patikslinimo)
 3. Išduotas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimo
 4. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo
 5. Panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Juridinių asmenų registras(JAR);Gyventojų registras(GR); Administracinių teisės pažeidimų registras(ATPR);Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų žinybinių registras (IKTAŽR) ; Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinė sistema(VMI MAIS); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema (VSDFVIS).

4. El. paslaugos specifikacija

VL.S.20-21_Tabakas.pdf,1,4MB

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

 1. Paslaugos teikėjas

1.1 Savivaldybė

1.2 Seniūnijos

2. Paslaugos suteikimo (nagrinėjimo) terminas

2.1 Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas (tipinėse paslaugose 30 k.d.)

2.2 Turimos licencijos papildymas (patikslinimas) (tipinėse paslaugose 15 k.d.)

2.3 Turimos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas (tipinėse paslaugose 20 d.d.)

2.4 Turimos licencijos galiojimo panaikinimas (tipinėse paslaugose 20 d.d.)

2.5 Turimos licencijos dublikato išdavimas (tipinėse paslaugose 5 d.d.)

3. Apmokėjimo terminas

4. Tikslinimo terminas

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

VL.S.20-21_Tabakas_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Už paslaugą mokama:

SAV - Į savivaldybės sąskaitą; VMI - į VMI mokesčių surenkamąją sąskaitą;

Įmokos kodas  Rekomenduojama mokėjimo paskirtis
VMI 524XX Už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą.