Pradžia

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

S.27. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas. S28. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas.

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43642

3. El. paslaugos atvejai

 1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
 2. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
 3. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas
 4. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas
 5. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
 6. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas
 7. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
 8. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas
 9. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais suteikimo, raštas pareiškėjui dėl suteiktos licencijos (rašte nurodant suteiktos licencijos numerį)ARBA raštas apie licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais neišdavimą
 2. Atnaujinti licencijos duomenys IS VEKTRA, pranešimas pareiškėjui dėl licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimo ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos duomenų atnaujinimo.
 3. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pratęsimo, raštas pareiškėjui dėl licencijos pratęsimo (rašte nurodant suteiktos licencijos numerį)ARBA raštas apie licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais nepratęsimą.
 4. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimo, raštas pareiškėjui dėl licencijos galiojimo panaikinimo.
 5. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais suteikimo, licencijos kopija keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais ARBA raštas apie licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais neišdavimą.
 6. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikatas ARBA raštas apie licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato neišdavimą.
 7. Atnaujinti licencijos kopijos duomenys IS VEKTRA, atnaujinta licencijos kopija keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais atnaujinimo.
 8. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimo, pratęsta licencijos kopija keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais ARBA raštas apie licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo nepratęsimą.
 9. Įrašas IS VEKTRA dėl licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimo, raštas pareiškėjui dėl licencijos kopijos galiojimo panaikinimo.

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Juridinių asmenų registras(JAR); Gyventojų registras(GR).

4. El. paslaugos specifikacija

S.27-28_KeleiviuVezimoLicencijos.pdf,1MB

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

1. Įvykdymo terminai:

1.1 Sprendimo priėmimo terminas (k.d)

1.2 Sprendimo priėmimo terminas rodomas pranešime(k.d / d.d)

1.3 Priminimo terminas

1.4 Patikslinimo terminas

1.5 Pirminio apmokėjimo terminas

1.6 Galutinio apmokėjimo terminas

2. Kainos (Eur):

2.1 Licencijos išdavimas

2.2 Licencijos duomenų atnaujinimas

2.3 Licencijos galiojimo laiko pratęsimas

2.4 Licencijos kopijos išdavimas

2.5 Licencijos kopijos dublikato išdavimas

2.6 Licencijos kopijos duomenų atnaujinimas

2.7 Licencijos kopijos galiojimo laiko pratęsimas

3. Parametras:

3.1 Ar savivaldybė teikia S28.2(licencijos kopijos dublikato išdavimas) paslaugos tipą

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

KeleiviuVezimoLicencijos_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Už paslaugą mokama:

SAV - Į savivaldybės sąskaitą; VMI - į VMI mokesčių surenkamąją sąskaitą;

Įmokos kodas  Rekomenduojama mokėjimo paskirtis
VMI 527XX Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas.