Nuorodos į Lietuvos paslaugų kataloge (lietuva.gov.lt) patalpintus pavyzdinius aprašymus

Posted in Paslaugos

Čia rasite nuorodas į lietuva.gov.lt (PASIS) portale galutinai parengtus paslaugų aprašymus. Rekomenduojame juos kopijuotis su mygtuko "Kurti pagal kataloge esamą" pagalba (lietuva.gov.lt (PASIS) portalo administravimo srityje). Renkantis kurią paslaugą kopijuotis reikia surasti konkrečios savivaldybės paslaugos aprašymą pagal PAS kodą (praktiškai visi paslaugų aprašymai parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės vardu, o kai kurie Mažeikių rajono savivaldybės vardu). Detalią instrukciją kaip parengti paslaugos aprašymą ir kaip atlikti kopijavimą rasite šios svetainės skyriuje "Mokomoji medžiaga" dalyje "Savivaldybės specialistui, rengiančiam paslaugų aprašymus"Savivaldybės specialistui, rengiančiam paslaugų aprašymus"

 Dėmesio! Tik šia spalva pažymėtą aprašymą galima kopijuoti

 

Statistika: viso parengta pavyzdinių aprašymų - 32 iš 57 (liko 25)

Grupė Nr. 1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus Nuoroda PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

http://lietuva.gov.lt/lt/asmens-skundo-ar-prasymo-priemimas-bei-nagrinejimas-77;3318.html

PAS2464

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 2. Archyvinių pažymų išdavimas

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-darbo-staza-ir-/-arba-pajamas-isdavimas-is-savivaldybes-veiklos-archyvo-ir-/-arba-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-77;9416.html

PAS2926

Kaišiadorių raj.

2. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-israsu-nuorasu-ir-kopiju-isdavimas-is-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-arba-kito-savivaldybes-tvarkomo-archyvo-77;9418.html

PAS2925

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Paslaugos rezultatas

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui;

http://lietuva.gov.lt/lt/likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-dokumentu-perdavimas-tolesniam-saugojimui--77;9402.html

PAS2924

Kaišiadorių raj.

2. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra

http://lietuva.gov.lt/lt/informavimas-kad-likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-perduotinu-tolesniam-saugojimui-dokumentu-nera--77;9417.html

PAS2928

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 3. Seniūnijos – Kita

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/charakteristikos-del-leidimo-laikyti-ginkla-isdavimas-77;9376.html

PAS2977

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Paslaugos rezultatas

PAS kodas ir savivaldybė

1. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-zemes-dirbima-nacionalinei-mokejimo-agenturai-isdavimas-77;9378.html

PAS2981

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 4. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

http://lietuva.gov.lt/lt/itraukimas-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-77;9932.html

PAS2983

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/pazymos-gyvenamosios-patalpos-savininkui-ams-apie-jam-nuosavybes-teise-priklausancioje-gyvenamojoje-patalpoje-savo-gyvenamaja-vieta-deklaravusius-asmenis-isdavimas-77;9383.html

PAS2976

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-deklaruota-gyvenamaja-vieta-arba-apie-itraukima-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-isdavimas-77;9381.html

PAS2985

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 8. Socialinė ir sveikatos apsauga - Vaiko teisių apsauga SAVIVALDYBĖSE NEBETEIKIAMOS!

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas SAVIVALDYBĖSE NEBETEIKIAMOS!

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus Nuoroda PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Atvejai:
A. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
B. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas
C. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas
D. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

 

PAS2958

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo ar dovanojimo išdavimas SAVIVALDYBĖSE NEBETEIKIAMOS!

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/isvados-del-nekilnojamojo-ar-kitokio-turto-pirkimo-ikeitimo-pardavimo-dovanojimo-isdavimas-77;9856.html

PAS3552

Mažeikių raj.

 

Grupė Nr. 10. Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
B. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas
C. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)
D. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis panaikinimas

 

PAS4360

2. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
B. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas
C. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)
D. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis panaikinimas

 

PAS4361

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais  išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

 Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

 Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
B. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
C. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)
D. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas
F. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams išdavimas
G. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams išdavimas

 

PAS4370

2. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
B. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
C. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)
D. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas

 

PAS4369

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

 Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

 

PAS5210

2. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
B. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas
C. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas

 

PAS5211

 

Grupė Nr. 11. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus Nuoroda PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Atvejai:
A. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
B. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas
C. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
D. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
E. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
F. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

 

PAS3820

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Atvejai:
A. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas
B. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimas
C. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu papildymas
D. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu patikslinimas
E. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimas
F. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo panaikinimas

 

PAS3826

3. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 

PAS3832

 

Grupė Nr. 12. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Atvejai:
A. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
B. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)
C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
D. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas

http://lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-tabako-gaminiais-isdavimas-papildymas-patikslinimas-dublikato-isdavimas-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-ar-galiojimo-panaikinimas--77;10517.html

PAS3085

Kaišiadorių raj.

 

 

Grupė Nr. 13. Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

 

El. paslaugos pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-irengti-isorine-reklama-savivaldybes-teritorijoje-isdavimas-77;9304.html

PAS3098

Kaišiadorių raj.

2. Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas

http://lietuva.gov.lt/lt/pranesimo-del-pasikeitusio-isorines-reklamos-savivaldybes-teritorijoje-grafinio-ar-spalvinio-vaizdo-pateikimas-77;9284.html

PAS3099

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 14. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

http://lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-suteikimas-ir-keitimas-77;9388.html

PAS3062

Kaišiadorių raj.

2. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas

http://lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-panaikinimas-77;9390.html

PAS3061

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 17. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Atvejai:
A. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas
B. Šilumos tiekimo licencijos keitimas
C. Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas
D. Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas

 

PAS5032

Kaišiadorių raj.

 

 

Grupė Nr. 18. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-kirsti-persodinti-pasalinti-geneti-saugotinus-medzius-ir-krumus-isdavimas-77;10083.html

PAS2480

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo kasinėti išdavimas
2. Leidimo kasinėti pratęsimas 
3. Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas
4. Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas
5. Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas
6. Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus
7. Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus
8. Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)

 

PAS3110

 

 Grupė Nr. 19. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo laidoti išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo laidoti išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-laidoti-isdavimas-77;9821.html

PAS3125

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 20. Savivaldybės ūkis – Transportas

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas

Atvejai:
A. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar nurodytos transporto priemonės keitimas
B. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas

 

PAS3140

Rengia Praktikantė

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Atvejai:
A. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
B. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
C. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas
D. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas 

 

PAS3118

Rengia Praktikantė

2. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Atvejai:
A. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
B. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas
C. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
D. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas
E. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas  

 

PAS3122

Rengia Praktikantė

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
B. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas
C. Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
D. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymo panaikinimas
E. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas.

 http://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vezti-keleivius-lengvaisiais-automobiliais-taksi-isdavimas-dublikato-isdavimas-patikslinimas-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-ar-panaikinimas-77;11198.html

PAS3096

 

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas
B. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas
C. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas ir naujo išdavimas
D. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas

 

PAS4206

Rengia Praktikantė

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

http://lietuva.gov.lt/lt/prasymo-susijusio-su-saugaus-eismo-klausimais-nagrinejimas-77;9377.html

PAS3809

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Atvejai:
A. Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas 
B. Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
C. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

 

PAS3150

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Siūlymas vadinti epaslaugos.lt: Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

http://lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-automobiliu-stovejimo-neigaliesiems-kelio-zenkla-suteikimas--77;9922.html

PAS2974

Mažeikių raj.

 

 

Grupė Nr. 21. Mokesčiai ir mokesčių permokos

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

http://lietuva.gov.lt/lt/lengvatos-del-zemes-valstybines-zemes-nuomos-paveldejimo-arba-nekilnojamo-turto-mokesciu-suteikimas-77;10124.html

PAS3918

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

http://lietuva.gov.lt/lt/zemes-nuomos-mokescio-permoku-grazinimas-arba-neteisingai-sumoketu-mokesciu-grazinimas-ir/ar-uzskaitymas-77;10110.html

PAS2963

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

http://lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas-77;10118.html

PAS2965

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

http://lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-atsiskaityma-uz-valstybines-zemes-nuoma-isdavimas-77;9320.html

PAS2542

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Atvejai:
A. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
B. Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

http://lietuva.gov.lt/lt/savivaldybes-turto-pagal-panaudos-sutarti-suteikimas-77;10123.html

PAS3899

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 24. Kultūra ir švietimas


Pavadinimas epaslaugos.lt:
Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuorodos

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-del-lesu-skyrimo-svietimo-kulturos-sporto-sveikatos-jaunimo-ar-kitiems-projektams-priemimas-77;7489.html

PAS6255

Marijampolės


Pavadinimas epaslaugos.lt:
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuorodos

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

 

PAS6256

Rengia Raimundas Veikutis

 

Grupė Nr. 25. Viešoji tvarka ir renginiai

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Atvejai:
1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas
2. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis dublikato išdavimas
3. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas

 

PAS30703

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Atvejai:
A. Leidimo organizuoti renginį išdavimas
B. Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas
C. Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas

http://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-isdavimas-77;9398.html

PAS3105

Kaišiadorių raj.

 

Grupė Nr. 26. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas,  registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą.

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas

Atvejai:
A. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas
B. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas
C. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas
D. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas

 

 

PAS3142

Kaišiadorių raj.

Rengia Klaipėdos rajono savivaldybė

2. Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

http://lietuva.gov.lt/lt/pranesimas-apie-traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-pardavima--77;9947.html

PAS3148

Kaišiadorių raj.

3. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Atvejai:
A. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
B. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas

 

PAS3146

Kaišiadorių raj.

Rengia Klaipėdos rajono savivaldybė

 

Grupė Nr. 27. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Atvejai:
A. Žemės ūkio valdos įregistravimas 
B. Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas
C. Žemės ūkio valdos išregistravimas
D. Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui
E. Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

 

PAS2545

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Atvejai:
A. Ūkininko ūkio įregistravimas
B. Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas
C. Ūkininko ūkio paveldėjimas
D. Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas
E. Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę
F. Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio
G. Ūkininko ūkio išregistravimas

 

PAS3338

 

Grupė Nr. 28 Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda

PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui

1. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Atvejai:
A. Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
B. Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
C. Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
D. Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

 

PAS5206

Kaišiadorių raj.

 

Pavadinimas epaslaugos.lt:
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

   

Paslaugos pavadinimai pagal atvejus

Nuoroda PAS kodas ir savivaldybė kopijavimui
1. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas http://lietuva.gov.lt/lt/medziojamuju-gyvunu-padarytos-zalos-zemes-ukio-paseliams-miskui-gyvunams-gyvuliams-hidrotechnikos-ar-melioracijos-irenginiams-nustatymas-77;9399.html

PAS2551

Kaišiadorių raj.

  

Spausdinti