Viešinamos paslaugos

Mažeikių rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Viešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
negaliojančios išorinės/el.nuorodos.