Viešinamos paslaugos

Zarasų rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas neteisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas