Viešinamos paslaugos

Kauno miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas neteisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
dubliuojasi pasis