Viešinamos paslaugos

Vilniaus miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas neteisingas (PASIS)
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas