Viešinamos paslaugos

Alytaus miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • PAS kodas neteisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
PDF‘e buvo teigiama kad neteikia S42 paslaugos,bet vartydamas pasis visdėlto radau