Viešinamos paslaugos

Pasvalio rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas