Viešinamos paslaugos

Klaipėdos rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas neteisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
Paslaugų aprašymas 2925-2926 sujungtas į vieną.Atskirti.