Viešinamos paslaugos

Akmenės rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
Klaidinga el.paslaugos nuoroda.Išorinė-tvarkinga.