Viešinamos paslaugos

Palangos miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Viešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui