Viešinamos paslaugos

Vilniaus miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Atrodo tvarkingai jų pačių apsirašymas.Tik dėl pavadinimo pasis -not sure.