Viešinamos paslaugos

Joniškio rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
nėra išorinės nuorodos.