Viešinamos paslaugos

Druskininkų
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Nera isorines nuorodos.