Viešinamos paslaugos

Kauno miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Pavadinime nera zodzio isdavimas.