Viešinamos paslaugos

Panevėžio miesto
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
  • Viešinama verslovartai.lt (VL)
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
Viešinama tik verslovartai.lt?