Viešinamos paslaugos

Panevėžio miesto
  • Paslauga neteikiama
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas