Socialinių reikalų komitetas (SRK)

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos;
 • vaiko teisių apsauga;
 • jaunimo reikalai;
 • neįgaliųjų integracija;
 • gyventojų užimtumas ir darbo rinka;
 • darbo sauga;
 • socialinis būstas.

 

Socialinių reikalų komiteto (SRK) sudėtis:

 1. Audrius Klišonis – komiteto pirmininkas, LSA l.e.p. prezidentas, valdybos narys, Plungės rajono savivaldybės meras;
 2. Kęstutis Knizikevičius – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Biržų rajono savivaldybės meras;
 3. Audronė Vareikytė – komiteto pirmininko antroji pavaduotoja, LSA patarėja socialiniais klausimais;
 4. Aleksandra GrigienėVisagino savivaldybės vicemerė;
 5. Simona Bieliūnė, Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė, pakaitinė narė – Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės sk. vedėja Lina Juškevičienė;
 6. Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos sk. vedėja;
 7. Jūratė Blinstrubaitė, Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos sk. vedėja;
 8. Jolanta Baltaduonytė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
 9. Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 10. Daiva Ūselienė, Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos sk. vedėja;
 11. Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
 12. Laima Gardauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 13. Reda Každailienė, Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos sk. vedėja;
 14. Jolanta Puidokienė, Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos sk. vedėja;
 15. Marcijonas Urmonas, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro direktoriaus pavaduotojas, Joniškio rajono savivaldybės tarybos socialinio ir šeimos gerovės komiteto pirmininkas;
 16. Inga Kupčiūtė, MB Plieninis dobilas vadovė bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros verslumo skatinimo specialistė.
Atgal