Žemės valdymo ir kaimo reikalų komitetas (ŽVKRK)

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse;
 • žemės ūkis;
 • žemės valdymas;
 • kaimo plėtra;
 • miško žemės ir miško naudojimo klausimai;
 • teritorijų planavimas ir žemėtvarka;
 • statyba ir urbanistinė plėtra.

 

Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto sudėtis:

 1. Ausma Miškinienė – komiteto pirmininkė, LSA viceprezidentė, Lazdijų rajono savivaldybės merė;
 2. Antanas Bezaras – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Šiaulių rajono savivaldybės meras;
 3. Gediminas Vaičionis – komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas, LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais;
 4. Povilas Žagunis, Panevėžio rajono savivaldybės meras;
 5. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras;
 6. Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras;
 7. Sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras;
 8. Algirdas Uselis, Pagėgių savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
 9. Raimonda Rudukienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;
 10. Eugenijus Alesius, Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
 11. Daiva Bičkienė, Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja;
 12. Gražina Gauronskienė, Akmenės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja;
 13. Linas Lazauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

PASIRINKITE

Contacts

Association of Local Authorities in Lithuania
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5 261 6063
E-mail. bendras@lsa.lt

REKOMENDUOJAME

D.U.K. apie Naująjį vietos savivaldos modelį
Informacija apie situaciją Ukrainoje
Atgal