• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2010 m. – 2012 m. Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas

2010 m. – 2012 m. Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas

Projekto „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” tikslas – suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius

Daugelio Lietuvos aukštojo mokslo institucijų studentų praktikos atlikimas yra įtrauktas į studijų programas, siekiant stiprinti studentų gebėjimus taikyti teorines žinias praktikoje, pritaikyti bei tobulinti kompetencijas ir gebėjimus atlikti tam tikras užduotis, funkcijas. Tačiau šiuo metu Lietuvoje nėra veiksmingos sistemos, užtikrinančios Lietuvos aukštųjų mokyklų viešojo administravimo, sociologijos, teisės, politikos mokslų, kitų krypčių studentams atlikti praktiką viešojo administravimo institucijose, priimančių organizacijų atstovai, taip pat studentų praktikų dėstytojai nėra tinkamai pasirengę, nesistemingai plėtojamos partnerystės tarp praktikos vietų ir aukštojo mokslo įstaigų.

Šiuo projektu siekiama suformuoti sąlygas I studijų pakopos universitetinių ir kolegijinių studijų studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybių administracijose, seniūnijose bei savivaldybių įmonėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti profesinius praktinio darbo įgūdžius.

Projekto metu bus taikomi ir diegiami inovatyvūs metodai, priemonės. Bus parengta informacinė sistema, kuri leis identifikuoti specialistų (praktikantų) poreikius Lietuvos savivaldybėse ir efektyviai derinti šį poreikį su universitetų ir kolegijų studentų profesinio pasirengimo lūkesčiais. Pagal parengtas specializuotas mokymo programas bus apmokyti partnerių (asociacijos narių) savivaldybių darbuotojai, kurie gebės integruoti studentus į institucijos veiklą, ir dėstytojai praktikų vadovai, atsakingi už studentų praktikų organizavimą, kurie gebės tinkamai parengti studentus praktikos darbui. Bandomosios praktikos metu bus įvertintas sukurtos sistemos efektyvumas ir atlikti reikiami tobulinimai.

Tikslinės grupės – I studijų pakopos studijų studentai, dėstytojai (taip pat mentoriai, tutoriai). Projekto metu bus parengta iki 25 savivaldybių darbuotojų (tutorių), 12 dėstytojų (mentorių), bandomąją praktiką atliks iki 60 studentų.

Projekte dalyvauja 25 Lietuvos savivaldybės, siekiant užtikrinti studentų praktikos organizavimo sistemos efektyvumą. Projektas ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir finansuojamo pagal sutartį Nr.VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019/PS-58.

Partnerio pavadinimas

Savivaldybė

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos

Adresas, tel. Nr. (paprastas ir mob.) e. p.

Alytaus miesto savivaldybės administracija Auksė Levandavičienė, Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 142, 8 615 44 243, el. p.a.levandaviciene@ams.lt

Anykščių rajono savivaldybė Jurgita PovilaitienėBendrojo ir juridinio skyriaus sekretorė J. Biliūno g. 23, LT 29111, Anykščiai,

Tel. Nr. – 8 381 5 80 35, 8 686 87618

jurgita.povilaitiene@anyksciai.lt

Biržų rajono savivaldybė Kristina Šimonienė

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Vytauto g. 38, Biržai

(8 450) 43 151,

kristina.simoniene@birzai.lt

Druskininkų savivaldybė Eimantas Galkevičius,

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilniaus al. 18, Druskininkai

Eimantas.g@druskininkai.lt

8 313 591 58

Elektrėnų savivaldybės administracija Rūta Bernotienė
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel 8-528-58 009
el.p.ruta@elektrenai.lt
Jonavos rajono Eugenijus Marciukas

Bendrojo skyriaus vedėjas

Žeimių g. 13, LT-55158  Jonava

tel.: 8 349 61056; el. paštas: eugenijus.marciukas@jonava.lt

Jurbarko rajono  savivaldybė Danutė Matelienė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja

Dariaus ir Girėno g. 96, 74148 Jurbarkas

tel. (8 447) 70 164, mob. 8 614 217 55, el. P. d.mateliene@jurbarkas.lt

Kauno rajono savivaldybė Dalė Verbickienė

Personalo skyriaus vedėja

personalas@krs.lt

Tel. 8 37 30 55 09; Mob. 8 682 11056

Kėdainių rajono savivaldybė Egidijus Grigaitis,

Bendrojo skyriaus vedėjas

J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai, 8 614 33193, 8 347 69509, egidijus.grigaitis@kedainiai.lt
Klaipėdos rajono savivaldybė Ona Nekrevičienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

tel. 8 46 470805; 8

ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt

Kretingos rajono savivaldybė Gražina Bendikienė,

Bendrojo skyriaus vedėja

Savanorių 29A, Kretinga

Tel. 8 445 51019

El.p. bendrasis@kretinga.lt

Lazdijų rajono savivaldybė Irina Mazurkevičienė

Juridinio skyriaus vyr. specialistė

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai,

Tel. 8 318 66114, mob. 8 614 73282

irina.mazurkeviciene@lazdijai.lt

Pagėgių savivaldybė Loreta Razutienė

Ekonominės plėtos skyriaus vedėja

tel. (8 441) 70 415; 8 656 15126
l.razutiene@pagegiai.lt
Pakruojo rajono savivaldybė Danutė Kacilevičienė

Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

Kęstučio g. 4, tel. 8-421 699079, 8-615 42703

Danute.kacileviciene@pakruojis.lt

Plungės rajono savivaldybė Ilona Janulienė,

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė

Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73126, 8 610 46926 ilona@plunge.lt
Raseinių rajono savivaldybės administracija Asta Pratašienė

Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

8-428-79565

asta.pratasiene@raseiniai.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Renata Siliuk

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialist

Vilniaus g. 49, Šalčininkai

8 (380) 30 197; +370 60409035

r.siliuk@salcininkai.lt

Šilalės rajono savivaldybė Geda Čėsnaitė,

Personalo ir kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė,

J.Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

Tel. 8-449 76 117;

geda.cesnaite@silale.lt

Šiaulių miesto savivaldybės Edita Čičelienė,

Personalo skyriaus vedėja

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai,

8 41 59 62 21, 861625892

edita.ciceliene@siauliai.lt

Trakų rajono Irena Karpičienė,

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Vytauto g. 33, Trakai, tel./faks.  d. 8 528 55524

Mob. 868633202,

i.karpiciene@trakai.lt

Varėnos rajono Ida Verslovienė

Teisės ir personalo sk. vedėjo pavaduotoja

Vytauto g. 12, Varėna 8(310)33085

ida.versloviene@varena.lt

Vilkaviškio savivaldybė Dainora Džermeikienė

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė

tel. +37034260204

m.tel. 8 686 23664

dainora@vilkaviskis.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lina Koriznienė

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

211 2423, 8 620 64322, lina.korizniene@vilnius.lt

Visagino savivaldybės administracija Vaiva Jefremovienė,

Juridinio skyriaus vyresnioji specialistė

Parko g. 14, Visaginas

tel. 8 386 31916, mob. 868218669; personalas@visaginas.lt

Zarasų rajono savivaldybė Vaida Krumcholcienė,

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai Tel. Nr. (8 385) 37 148, mob. 860377556 el. paštas vaida.krumcholciene@zarasai.lt
Vilkaviškio savivaldybė Aušra Sinkevičienė

Personalo skyriaus vedėja

Trakų rajono Jūratė Pilčicienė,

Juridinio ir personalo administravimo  skyriaus vyriausioji specialistė

Vytauto g. 33, Trakai, 221 kab.,

Tel. 8 528 58319, mob. 8 652 03809,

j.pilciciene@trakai.lt

Trakų rajono Antanas Česlauskas,

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

Vytauto g. 33, Trakai, 106 kab., tel.  8 528 58314,

Mob. 8 698 85590,

a.ceslauskas@trakai.lt

Atgal