• Pirmas
 • Veikla
 • Projektai
 • 2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje

2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS INOVACIJŲ DIEGIMAS KAIMO GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE

Nr. 5.TP-KV-12-1-010281-PR001

Projekto iniciatorius – Lietuvos kaimo tinklas.

Projekto tikslas – išanalizuoti gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį Lietuvos savivaldybių kaimo vietovėse, apibrėžti esamą socialinių paslaugų teikimo situaciją kaimo vietovėse bei jos ypatumus ir skleidžiant gerąją patirtį kitiems skatinti tolesnę Lietuvos kaimiškųjų vietovių plėtrą ir, tokiu būdu, gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

Pasiekus šiuos tikslus bus tiesiogiai įgyvendinamas priemonės veiklos tikslas – siekti kaimo plėtros ir pokyčių skleidžiant gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį, diegiant naujoves ir gerinant kaimiškose vietovėse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę.

Įgyvendinant projektą bus atliktas ekspertinis tyrimas-studija, kurio metu pagal sukurtą socialinių paslaugų gerosios patirties metodiką kaimo vietovių savivaldybės lygmenyje bus ištirta socialinių paslaugų teikimo situacija Lietuvos kaimo vietovių savivaldybėse ir išanalizuota bei atrinkta socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis. Projektą sudarys šie etapai: gerosios savivaldybių patirties atrinkimo kriterijų ir metodikos parengimas; klausimyno – anketos parengimas; statistinių duomenų rinkimas ir ekspertinio tyrimo vykdymas; studijos parengimas ir gerosios patirties atvejų analizė bei aprašymas; elektroninio leidinio bei metodinių rekomendacijų savivaldybėms parengimas; projekto rezultatų aptarimas ir sklaida (regioninių praktinių seminarų ir baigiamosios mokslinės – praktinės konferencijos organizavimas). Pažangios socialinių paslaugų teikimo patirties analizė ir jos skleidimas kitiems kaimo vietovių savivaldybių socialinių paslaugų organizatoriams pagerins socialinių paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, taip pat sudarys galimybes geriau tenkinti kaimo vietovėse gyvenančių žmonių poreikius, taupiau naudoti lėšas ir veiksmingiau organizuoti socialinių paslaugų teikimą įvairioms kaimiškose vietovėse gyvenančioms žmonių grupėms.

Projekto rezultatai: Parengta metodika gerosios socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kaimo vietovėse nustatymui; Parengta socialinių paslaugų gerosios patirties teikimo studija; Savivaldybių socialinių paslaugų organizatoriams ir socialiniams partneriams pravesti keturi regioniniai – praktiniai seminarai, kurių metu pristatyta ir išanalizuota geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis taikoma Lietuvos kaimo vietovėse. Pravesta nacionalinė mokslinė- praktinė konferencija, parengtas socialinių paslaugų teikimo gerosios praktikos elektroninis leidinys.

Vykdant šį projektą bus išanalizuota socialinių paslaugų teikimo struktūra, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais praktika, teikiamų socialinių paslaugų rūšys, įvertintas jų veiksmingumas gyventojams bei atlikta kita svarbi socialinių paslaugų organizavimo analizė. Projekto veiklos ir rezultatai turėtų paskatinti kaimo vietovėse dirbančius socialinių paslaugų organizatorius diegti naujas iniciatyvas, taikyti pažangią kitų savivaldybių patirtį, kas sudarys galimybę kaimo gyventojams užtikrinti socialinių poreikių tenkinimą, teikiant daugiau ir įvairesnių jų poreikiuos atitinkančių socialinių paslaugų.

Dokumentai:

Metodikos, anketos, apklausų formos:

 

Įvykę renginiai:

1. 2013-04-04 seminaras „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis” Vilniaus rajono savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Seminaro pranešimų medžiaga:

 1. Projekto pristatymas ir socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatų aptarimas. Gediminas Kuliešis, Agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
 2. Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame? Audronė Vareikytė, LSA patarėja socialiniais klausimais.
 3. Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro veikla. Leokadija Pavtel , Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro direktorė.
 4. Priklausomybių mažinimo programa Alytaus raj. savivaldybėje. Dalia Kitavičienė, Alytaus raj. visuomenės sveikatos biuro direktorė.
 5. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro ir jo padalinių veikla. Valentina Paliūnienė, VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
 6. Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms Elektrėnų savivaldybėje. Dalytė Kutyrevienė, Elekrėnų socialinių paslaugų centro direktorė.

2. 2013-04-11 seminaras „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis” Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė.

Seminaro pranešimų medžiaga:

 1. Projekto pristatymas ir socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatų aptarimas. Gediminas Kuliešis, Agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
 2. Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame? Audronė Vareikytė, LSA patarėja socialiniais klausimais.
 3. Marijampolės socialinės pagalbos centro veikla ir geroji patirtis. Vilma Ratkevičienė – Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė.
 4. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla ir geroji patirtis. Asta Aleksienė – Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.
 5. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo socialinių paslaugų plėtra. Reda Kneizevičienė – Antanavo bendruomenės pirmininkė.
 6. Varėnos socialinių paslaugų centro veikla ir geroji patirtis. plius Videoklipas WMVVaida Vereniūtė – Berlinskienė – Varėnos socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę.

3. 2013-05-16 seminaras „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis” Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 3, Kaunas.

Seminaro pranešimų medžiaga:

 1. Projekto pristatymas ir socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatų aptarimas. Gediminas Kuliešis, Agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
 2. Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame? Audronė Vareikytė, LSA patarėja socialiniais klausimais.
 3. Kauno rajono socialinių paslaugų centro veikla ir geroji patirtis. Lina Marozaitė, Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
 4. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro veikla ir geroji patirtis. Veneta Veršulytė, Anykščių raj. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja; Jolanta Plečkienė, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
 5. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro geroji patirtis. Valentina Bereznaja-Demidenko, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
 6. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro veikla ir geroji patirtis. Inga Alseikienė, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja.

4. 2013-05-24 seminaras „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis” Pagėgių kultūros centras, Jaunimo g. 3, Pagėgiai.

Seminaro pranešimų medžiaga:

 1. Projekto pristatymas ir socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatų aptarimas. Gediminas Kuliešis, Agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
 2. Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame? Audronė Vareikytė, LSA patarėja socialiniais klausimais.
 3. Kompleksinės pagalbos teikimas dirbančioms ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms, padedant išlikti darbo rinkoje. Nijolė Kovaliova – Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.
 4. Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre. Lina Bukauskienė – Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja.
 5. Socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre. Leokadija Pavtel – Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė
 6. Šilalės rajono savivaldybės patirtis organizuojant socialinių paslaugų teikimą.Danguolė Račkauskienė – Šilalės rajono savivaldybės Socialinio paramos skyriaus vedėja.

5. 2013-06-06 Nacionalinė konferencija „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis” Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai.

Konferencijos pranešimų medžiaga:

 1. Projekto „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje“ pristatymas, gerosios patirties svarba savivaldybių veikloje. Audronė Vareikytė – LSA patarėja, dr. Gediminas Vaičionis – LSA patarėjas, dr. Gediminas Kuliešis – Agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
 2. Socialinių paslaugų kokybė, kaip vienas pagrindinių plėtros veiksnių. Angelė Bajorienė – Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
 3. Socialinės politikos įtaka žmonių gyvenimo kokybei. Dr. Romas Lazutka – Vilniaus universiteto profesorius
 4. Kompleksinis problemų sprendimas taikant inovatyvius metodus. Valentina Bereznaja-Demidenko – Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė
 5. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo aspektai. Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė
 6. Šiuolaikinio socialinio darbo geroji praktika kaimo vietovėse socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Dalia Kitavičienė – Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė

 

Projekte dalyvaujančios institucijos: 

Projekto vadovas:

Žana Mialik
Tel. 8-5-2616063
bendras@lsa.lt

Projekto dalyviai:

Lietuvos savivaldybių asociacija
T.Vrublevskio g. 5, LT-01100 Vilnius
Tel. 8-5-2616063
Fax. 8-5-2615366
bendras@lsa.lt
https://www.lsa.lt

Atgal