• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2015 m. – 2017 m. Vietos valdžios institucijos – įrankis vystomojo bendradarbiavimo viešinimui ir žinomumo sklaidai

2015 m. – 2017 m. Vietos valdžios institucijos – įrankis vystomojo bendradarbiavimo viešinimui ir žinomumo sklaidai

ES lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas – paskatinti informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą sklaidą ir padidinti piliečių žinomumą apie vystomojo bendradarbiavimo reikšmę ir svarbą pasauliniame globalizacijos kontekste. Projektu siekiama sustiprinti vietos valdžios institucijų gebėjimus skleisti informaciją bei organizuoti įvairias akcijas šviečiant visuomenę bei vietos bendruomenes ir įtraukiant jas į globalių problemų sprendimą, tokių kaip kova su skurdu, teisine nelygybe, moterų ir vaikų išnaudojimu, taip pat skatinant tvarų gyvenimo būdą ne tik mažiau išsivysčiusiose pasaulio vietose, bet ir savo šalyje.

Vietos valdžios institucijos gali vaidinti reikšmingą vaidmenį teikiant paramą vystymuisi, stiprindamos savo bendruomenes ir įtraukdamos jas į aktyvius veiksmus.

Projekte dalyvauja 26 partneriai ir 20 asocijuotų narių iš ES, Rytų partnerystės, Balkanų taip pat Viduržemio jūros kaimynystės valstybių.

Projekto metu dalyviai bus mokomi organizuoti įvairaus pobūdžio vystomojo bendradarbiavimo viešinimo renginius. Projekto dalyviai dirbs skirtingose srityse, tokiose kaip migracija, jaunimo nedarbas, aplinkosauga, privati ir viešoji partnerystė ir kt. Taip pat projekto veiklos organizuojamos trimis skirtingais geografiniais pjūviais: Pietryčių Europa (Serbija, Albanija, Bosnija Hercegovina, Makedonija, Kosovas, Turkija), Rytų partnerystė ir Kaukazas (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Ukraina, Gruzija) bei Vidurio Rytai – Šiaurės Afrika (Tunisas, Marokas, Alžyras, Izraelis).

Projekto trukmė – 36 mėn. (2015 m. sausis – 2017 m. gruodis).

LSA projekte dalyvauja asocijuoto nario teisėmis.

Plačiau apie projektą galima rasti šioje nuorodoje http://www.ladder-project.eu/

Atgal