• Pirmas
 • Veikla
 • Projektai
 • 2020 m. – 2021 m. projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

2020 m. – 2021 m. projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

       

 

APIE PROJEKTĄ

Projektą „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“ įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto partneriai:  Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ir Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija (KS).

Projekto pilotinės savivaldybės: Utenos r., Rokiškio r., Marijampolės, Trakų r., Vilniaus m. savivaldybių administracijos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. spalio 31 d.

Projektas finansuojamas Norway Grants 2014-2021 finansavimo mechanizmo lėšomis.

Projekto tikslas  – sustiprinti socialinį dialogą ir skirtingų socialinio dialogo šalių bendradarbiavimą bei paskatinti savivaldybių administracijų įsitraukimą į socialinį dialogą socialinių paslaugų sektoriuje, taip pat suteikti žinias ir praktinius įgūdžius socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų srityje

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

 1. parengti socialinių paslaugų kolektyvinės šakos sutarties įgyvendinimo analizę;
 2. organizuoti pažintinį vizitą į Norvegiją;
 3. organizuoti forumą savivaldybių administracijų specialistams, profesinių sąjungų bei socialinių paslaugų sektoriaus atstovams;
 4. organizuoti seminarą apie socialinį dialogą nepilotinėms savivaldybėms;
 5. organizuoti mokymus penkiose pilotinėse savivaldybėse;
 6. organizuoti projekto baigiamąją konferenciją.

Papildoma informacija: https://www.lsa.lt/naujienos/2020/12/17/norprojektas/

 

PROJEKTO ĮVYKIAI

1.

2020 m. gruodžio 16 d.

Nuotolinis forumas – diskusija “Savivaldybių vaidmuo skatinant socialinį dialogą“

PROGRAMA (PDF)

Pranešimai:

 1. Projekto pristatymas (PDF)
 2. Tyrimo „Kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje rengimo ir įgyvendinimo praktika savivaldybėse bei tobulinimo galimybės“ pristatymas (PDF)
 3. Rekomendacijos (PDF)

 

2.

2021 m. kovo 4 d.

Nuotolinis seminaras (virtualus vizitas) „Norvegijos patirtis socialinio dialogo srityje”

PROGRAMA (PDF)

Pranešimai:

 1. Socialinis dialogas Lietuvoje. Patirtis ir iššūkiai (PDF 1 , PDF 2)
 2. Norvegijos savivaldybių ir generalinių darbuotojų sąjungos bei savivaldybių asociacijos (KS), kaip darbdavių organizacijos, pristatymas. (PDF)
 3. Socialinis dialogas Norvegijoje. Prielaidos. Aplinkybės. Sistema. (PDF)

Naujiena (nuoroda)

 

3.

2021 m. balandžio 20 d.

Nuotolinis seminaras „Savivaldybių vaidmuo plėtojant socialinį dialogą vietos lygmeniu: Kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje įgyvendinimo galimybės“

Programa (PDF)

Pranešimai:

 1. Projektas „Socialinis dialogas Lietuvoje“. Trumpa apžvalga (PDF)
 2. Tyrimo „Kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje rengimo ir įgyvendinimo praktika savivaldybėse bei tobulinimo galimybės“ pristatymas (PDF)
 3. Kolektyvinių sutarčių pasirašymas ir įgyvendinimas vietos lygmeniu Norvegijoje. Melhus savivaldybės patirtis (PDF)
 4. Kolektyvinės sutartys Lietuvoje. Nacionalinis reguliavimas. Savivaldybių vaidmuo (PDF)
 5. Kolektyvinės sutartys Lietuvoje. Profesinių sąjungų patirtis ir iššūkiai (PDF)

Naujiena (nuoroda)

 

Projekto vadovas

Ieva Andriulaitytė
Tel. +370 618 58709
El. paštas: bru@lsa.lt

 

Atgal