Švietimas ir kultūra

Švietimo ir kultūros srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su švietimo ir kultūros sritimis;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas švietimo ir kultūros srityse;
  • atstovauja narių interesams švietimo ir kultūros srityse Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais švietimo ir kultūros srityse;
  • organizuoja savivaldybių švietimo bei kultūros specialistų ir vadovybės mokymus, renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Švietimo ir kultūros komitetas (LSA SKK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo švietimo ir kultūros srityse.

Atgal