Pradžia

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

S.17. „Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas“

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)

       Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651

3. El. paslaugos atvejai

 1. Leidimo kasinėti išdavimas
 2. Leidimo kasinėti pratęsimas
 3. Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas
 4. Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas
 5. Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas
 6. Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus
 7. Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus
 8. Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Išduotas leidimas kasinėti ARBA pranešimas apie leidimo kasinėti neišdavimą.
 2. Pratęstas leidimas ARBA pranešimas apie leidimo kasinėti nepratęsimą.
 3. Pranešimas apie sustabdytą leidimo kasinėti galiojimą ARBA pranešimas apie atsisakymą sustabdyti leidimo kasinėti galiojimą.
 4. Pranešimas apie Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ARBA pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo.
 5. Pranešimas apie Leidimo galiojimo panaikinimą ARBA pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo.
 6. Teigiamas sprendimas dėl atliktų darbų priėmimo ARBA neigiamas sprendimas dėl darbų priėmimo.
 7. Pranešimas SI apie pradėtus vykdyti avarinius darbus.
 8. Išduotas leidimas aptverti (be leidimo kasinėti) ARBA raštas apie leidimo aptverti neišdavimą.

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Juridinių asmenų registras(JAR); Gyventojų registras(GR); IS "Infostatyba".

4. El. paslaugos specifikacija

S.17_ZemesDarbai.pdf,1,3MB

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

1. Įvykdymo terminai:

1.1 Sprendimo priėmimo terminas (k.d)

1.2 Sprendimo priėmimo terminas rodomas pranešime(k.d / d.d)

1.3 Priminimo terminas

1.4 Patikslinimo terminas

1.5 Pirminio apmokėjimo terminas

1.6 Galutinio apmokėjimo terminas

2. Kainos (Eur):

2.1Mokami paslaugos atvejai: Leidimo kasinėti išdavimas, Leidimo kasinėti pratęsimas, Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti).Kiekvienu atveju, institucijos specialistas mokėjimo užduotyje įves kainą, priklausomai nuo kasinėjimo/aptvėrimo darbų apimties toje savivaldybėje.

3. Parametrai:

3.1 Ar yra galimybė atlikti mokėjimą į VMI surenkamąją sąskaitą

3.2 Ar kasinėjimo darbų atlikimui ir ardomos kelio dangos atkūrimui reikalingas statinio statybos techninis prižiūrėtas

3.3 Statinio statybos techninio prižiūrėtojo, atsakingo už dangas, duomenys (vardas, pavardė, kvalifikacijos adesato Nr., civilinės atsakomybės privalomoji draudimo sutarties Nr., civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sutarties su paskirtu statinio statybos prižiūrėtoju kopija, telefono nr., El. pašto adresas )

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

ZemesDarbai_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Už paslaugą mokama:

SAV - Į savivaldybės sąskaitą; VMI - į VMI mokesčių surenkamąją sąskaitą;

Įmokos kodas  Rekomenduojama mokėjimo paskirtis
SAV Įmokos kodas nebūtinas Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas