Šiandien 2024 m. gegužės 18 d., Šeštadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
 

Įvykiai pagal tipą "Žymaus žmogaus gyvenimo epizodas"

Data Sav.Įvykio pavadinimas
2014 m. balandžio 24 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimas Albinui Klizui
2013 m. gegužės 30 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimas Aldonai Vareikienei
2012 m. gegužės 31 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Jovitai Skolevičienei (po mirties)
2011 m. liepos 28 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Jonui Skėriui
2010 m. birželio 30 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Janinai Valančiūtei
2010 m. birželio 30 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Vytautui Vincui Rimavičiui (po mirties)
2010 m. kovo 4 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LR prezidentė Dalia Grybauskaitė.
2009 m. birželio 25 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Česlovui Tarvydui
2009 m. birželio 25 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Vytautui Majorui (po mirties)
2008 m. liepos 2 d. Alytaus r. sav. Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Antanui Kmieliauskui
2008 m. birželio 26 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Vladislovui Stasaičiui
2008 m. birželio 26 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Editai Barauskienei
2008 m. birželio 26 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Antanui Žemguliui
2007 m. gruodžio 14 d. Alytaus r. sav. Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Stanislovui Stankevičiui.
2007 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Edmundui Untuliui
2007 m. rugpjūčio 30 d. Skuodo r. sav. Lankėsi Teisingumo ministras Petras Baguška
2007 m. rugpjūčio 9 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Aldonai Gedvilaitei-Treijai
2007 m. rugpjūčio 9 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Petrui Dirgėlai
2007 m. birželio 8 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LR prezidentas Valdas Adamkus.
2006 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Adelijai ir Algirdui Drukteiniams.
2006 m. spalio 27 d. Skuodo r. sav. Vyskupui emeritui Antanui Vaičiui įteiktos Skuodo r. Garbės piliečio regalijos.
2006 m. liepos 4 d. Skuodo r. sav. Lankėsi parlamentaras iš Latvijos Robertas Jurkis
2006 m. birželio 29 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Petronėlei Kaubrienei
2006 m. birželio 29 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Damijonui Karečkai (po mirties)
2006 m. vasario 28 d. Skuodo r. sav. Lankėsi Kultūros ministras V. Prudnikovas
2006 m. vasario 3 d. Skuodo r. sav. Lankėsi Žemės ūkio ministrė K. Prunskienė
2005 m. spalio 18 d. Skuodo r. sav. Lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus
2005 m. birželio 30 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Eduardui Vilkui
2005 m. birželio 30 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Stasiui Globiui
2005 m. Skuodo r. sav. Lankėsi Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas
2004 m. lapkričio 25 d. Skuodo r. sav. Lankėsi Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaudas Sabutis.
2004 m. liepos 29 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Jonui Kudžmai
2003 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Stasiui Jonauskui už poeziją apie einantį laiką.
2003 m. liepos 24 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Jonui Lankučiui (po mirties)
2003 m. liepos 24 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Jonui Paulauskui
2003 m. liepos 24 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždų garbės piliečio vardo suteikimas Benediktui Juodkai
2003 m. gegužės 22 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiams Jostein Mykletun ir Einar Rydland
2003 m. gegužės 22 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Augustui Pronckui
2003 m. vasario 14 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Stasiui Jonauskui
2002 m. rugpjūčio 9 d. Skuodo r. sav. Lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus
2001 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Edvardui Gudavičiui už knygą „Lietuvos istorija“ ir švietėjišką kultūrinę veiklą.
2000 m. rugsėjo 14 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Olandijos piliečiui Robert‘ui J.Kothe.
2000 m. vasario 13 d. Skuodo r. sav. Atidengta P.Plechavičiui skirta atminimo lenta
1999 m. spalio 29 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija docentui, humanitarinių mokslų daktarui, VU Istorijos fakulteto dekanui Alfredui Bumblauskui už vertingus istorijos darbus.
1999 m. kovo 22 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Norvegijos karalystės Lindos komunos merui Atle Kalas .
1998 m. lapkričio 3 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LR prezidentas Valdas Adamkus.
1998 m. birželio 11 d. Skuodo r. sav. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Švedijos karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell
1997 m. lapkričio 27 d. Skuodo r. sav. Skuodo rajono Garbės piliečio vardas suteiktas Vaclovui Intai
1997 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Romualdui Gradauskui už knygą „Vakaras, paskui rytas“.
1997 m. Elektrėnų  sav. Gyveno ir mirė Česlovas Kavaliauskas
1995 m. spalio 27 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Giedriui Subačiui.
1993 m. spalio 28 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Egidijui Aleksandravičiui už knygą „Prieš aušrą.Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“.
1991 m. spalio 26 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija akademikui Vytautui Merkiui už monografiją „Simonas Daukantas“.
1989 m. gruodžio 22 d. Skuodo r. sav. Įteikta Simono Daukanto premija Petrui Dirgėlai už istorinį romaną „Joldijos jūra“.
1989 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo kunigas Česlovas Kavaliauskas
1989 m. Vilkaviškio r. sav. Dr. Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus
1979 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos raj. sav. Įsteigtas I. Simonaitytės memorialinis muziejus Priekulėje
1973 m. Elektrėnų  sav. Gyveno ir mokėsi Laima Arnatkevičiūtė
1972 m. sausio 10 d. Elektrėnų  sav. Gyveno Dainius Bauba
1965 m. Vilkaviškio r. sav. Vinco Kudirkos klėtelė-muziejus
1957 m. Birštono sav. Kunigas Vincentas Sladkevičius įšventintas į vyskupus
1956 m. Neringos sav. Eduardas Jonušas apsigyveno Nidoje
1953 m. Palangos m. sav. Įkuriamas "Palangos orkestras"
1951 m. Kaišiadorių r. sav. Algirdas Mykolas Brazauskas baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą
1950 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno poetas Anzelmas Matutis
1945 m. liepos 28 d. Birštono sav. Birštone gydėsi rašytojas Balys Sruoga
1941 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno Bronė Buivydaitė
1941 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno Adolfas Ramanauskas - Vanagas
1940 m. kovo 18 d. Biržų r. sav. Kęstutis Valentinas Nastopka
1935 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo žymiausia Molėtų gydytoja Marija Apeikytė
1933 m. liepos 15 d. Klaipėdos raj. sav. S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlanto vandenyną
1933 m. Birštono sav. Balys Matulionis – Birštono kurorto direktorius
1931 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus m. sav. Prezidentas Antanas Smetona lankėsi Alytuje
1930 m. Vilniaus r. sav. Pikeliškių dvarelis tapo nepriklausomos Lenkijos kūrėjo Juzefo Pilsudskio vasaros rezidencija
1928 m. rugsėjo 29 d. Alytaus m. sav. Prezidentas Antanas Smetona lankėsi Alytuje
1927 m. birželio 12 d. Alytaus m. sav. Prezidentas Antanas Smetona lankėsi Alytuje
1925 m. Birštono sav. Gydymo purvu pradininkas Jurgis Venskūnas pradėjo dirbti Birštono kurorte
1925 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas
1924 m. Birštono sav. Birštone ilsėjosi Juozas Tumas-Vaižgantas
1922 m. rugpjūčio 20 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi prezidentas A. Stulginskis
1921 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno Petras Aravičius
1921 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo Giedraičiuose dailininkas Antanas Jaroševičius
1919 m. Skuodo r. sav. Sedos apskrities karo komendantas generolas Povilas Plechavičius išvaikė revoliucinį komitetą, įkūrė Lietuvos Laikinąją Vyriausybę remiačią valsčiaus savivaldybę
1918 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno Stasys Čiurlionis
1918 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno Juozas Neimontas
1918 m. Skuodo r. sav. Jonas Švedas- kompozitorius, dirigentas, pedagogas ir kultūros veikėjas, mokėsi Ylakių mokykloje.
1918 m. Skuodo r. sav. Skuodo klebono dekano Pranciškaus Žadeikio iniciatyva įkuriama Skuodo progimnazija
1918 m. Skuodo r. sav. Pradėjo veikti didžiausias Žemaitijoje vandens malūnas priklausęs generolui Povilui Plechavičiui.
1913 m. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno ir dirbo Aleksandras Stulginskis
1912 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo Petras Tarasenka
1911 m. Kelmės r. sav. Sofija Romerienė apsigyveno Tytuvėnų dvare
1910 m. Elektrėnų  sav. Gyveno Kajetonas Čepanas
1910 m. Kelmės r. sav. Jonas Smilgevičius gyveno Užvenčio dvare
1908 m. Molėtų r. sav. Dirbo gydytoju Alantoje Jonas Gaidamavičius-Gaidys
1908 m. Molėtų r. sav. Gyveno ir dirbo Matas Valeika
1905 m. kovo 15 d. Kauno r. sav. Povilas Višinskis
1905 m. Birštono sav. Žemaitė ir G.Petkevičaitė- Bitė po slapyvardžiu Dvi Moteri, besislapstydamos nuo žandarų Birštone parašė pjesę ,,Parduotoji laimė“.
1900 m. Skuodo r. sav. Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša baigė Ylakių (Skuodo r.) mokyklą
1899 m. Birštono sav. Žymus dailininkas, mozaikininkas Nikodemas Silvanavičius apsigyveno Birštone.
1897 m. rugsėjo 18 d. Biržų r. sav. Notaras Pranas Lembertas
1895 m. rugpjūčio mėn. Skuodo r. sav. Pradėjo kunigauti Juozas Tumas-Vaižgantas .
1895 m. Molėtų r. sav. Nuo 1895 m. iki mirties kunigavo Suginčiuose Juozapas Lideikis
1891 m. Palangos m. sav. Palangos dvaro paveldėjimas
1890 m. rugsėjo mėn. Alytaus m. sav. Alytuje gyveno kunigas J. Staugaitis
1886 m. Palangos m. sav. Palangoje įsteigiama progimnazija
1880 m. Vilkaviškio r. sav. Lietuviškos spaudos platinimas
1857 m. Vilkaviškio r. sav. Ruošiamasi sutikti Rusijos carą
1855 m. Skuodo r. sav. Raštininkavo Antanas Baranauskas
1853 m. Vilniaus r. sav. Bareikiškėse gyveno ir kūrė V. Sirokomlė-Kondratovič
1851 m. Birštono sav. Adolfas Abichtas ištyrė Birštono mineralinius vandenis
1851 m. Kaišiadorių r. sav. Antanas Baranauskas mokėsi Rumšiškių mokykloje
1850 m. Skuodo r. sav. Naują bažnyčią konsekravo į Skuodą atvykęs vyskupas Motiejus Valančius.
1844 m. Skuodo r. sav. Kunigas Jonas Sudintas ėmėsi naujos bažnyčios statybos.
1831 m. Skuodo r. sav. Po sukilimo Sapiegos Skuodą prarado.
1824 m. liepos 13 d. Palangos m. sav. Palangą nusiperka grafas M. Tiškevičius
1821 m. Šalčininkų r. sav. Adomo Mickevičiaus ryšys su Šalčininkais
1799 m. sausio 1 d. Molėtų r. sav. Gimė Andžejus Tovianskis
1769 m. Kretingos r. sav. Kretingos dvaro savininku tampa Ignotas Jokūbas Masalskis
1717 m. Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio seniūnai
1625 m. Skuodo r. sav. Skuodo dvaras vedybų keliu kaip kraitis atiteko didikams Sapiegoms.
1623 m. Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškis ir didikai Pacai
1568 m. Skuodo r. sav. Didysis Lietuvos kunigaikštis Lenkijos karalius Žygimantas Augustas Skuodo dvarą ir miestelį padovanojo Lietuvos didikui žemaičių seniūnui etmonui Jonui Chodkevičiui.
1554 m. Šalčininkų r. sav. 1554 metų gegužės mėnesį Rūdininkų girios medžioklės dvare buvo pašarvotas Karalienės Barboros Radvilaitės kūnas.
1549 m. gegužės 1 d. Birštono sav. Birštono dvaro šeimininke tapo Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Barbora Radvilaitė
1547 m. gruodžio 14 d. Biržų r. sav. Mikolajui Radvilai Juodajam suteiktas kunigaikščio titulas
1547 m. gruodžio 10 d. Biržų r. sav. Mikalojui Radvilai Rudajam suteiktas kunigaikščio titulas
1543 m. gruodžio 23 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LDk Žygimantas Augustas
1498 m. lapkričio 14 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LDk Aleksandras
1473 m. Birštono sav. Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis slėpėsi nuo maro
1443 m. kovo 23 d. Birštono sav. Ponų Taryba ir Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras posėdžiavo Birštone
1438 m. gegužės 27 d. Birštono sav. Į Birštoną trumpam medžioklės tikslais užsuko Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis
1430 m. rugpjūčio 13 d. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi LDk Vytautas Didysis
1423 m. kovo 7 d. Birštono sav. LDK Vytauto žmonos laiškas didžiajam Ordino magistrui už atsiųstas dovanas
1392 m. gegužės mėn. Alytaus m. sav. Alytuje lankėsi Vytautas Didysis

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija