Atstovybė Briuselyje

2007 m. pradėjus veikti LSA atstovybei Briuselyje Lietuvos vietos savivalda įgavo naujas efektyvaus tiesioginio atstovavimo savivaldos interesams Europos Sąjungos (ES) lygmeniu galimybes.

LSA atstovybės Briuselyje pagrindinis tikslas yra koordinuoti ES Regionų komiteto (RK) Lietuvos delegacijos veiklą bei ginti Lietuvos savivaldos interesus europiniame lygmenyje. LSA atstovas RK nariams iš Lietuvos padeda kuo geriau pasirengti specializuotų komisijų bei plenarinių sesijų posėdžiams, konsultuoja narius dėl naujų ES teisėkūros iniciatyvų, palaiko santykius su kitomis nacionalinėmis delegacijomis bei įvairiose ES institucijose dirbančiais Lietuvos atstovais.

Per pastaruosius metus ypač sustiprėjo bendradarbiavimas tarp RK Lietuvos delegacijos bei Lietuvos nuolatinės atstovybės ES: kasdienės tarpinstitucinės konsultacijos bei informacijos mainai lėmė, kad delegacijos nariai tapo ryškiais ne tik Lietuvos savivaldos, bet ir bendrų šalies reikalų gynėjais Regionų komitete. Taip pat įvairiais teisėkūros klausimais dažnai diskutuojama su Lietuvos atstovais Europos Parlamente, taip sutelkiant jėgas

LSA atstovybė Briuselyje taip pat palaiko glaudų ryšį su Lietuvos savivaldybėmis: informuoja jas apie svarbiausias teisėkūros iniciatyvas, ES paramos galimybes, padeda Lietuvos savivaldybėms bei partneriams iš kitų ES šalių užmegzti kontaktus kartu rengti ES finansuojamus projektus. LSA atstovybė taip pat padeda atskirų savivaldybių projektams ieškoti ES finansinės paramos.

LSA atstovas Briuselyje dalyvauja Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl.- CEMR) sukurtose ekspertų darbo grupėse.

Per beveik trylika veiklos metų  LSA atstovybė tapo dar viena vizitine Lietuvos savivaldos kortele Briuselyje. Joje dažnai lankosi į Briuselį atvykstančios Lietuvos akademinio sluoksnio atstovų, verslininkų, politikų, taip pat bendradarbiavimu su Lietuva besidominčių kitų valstybių atstovų delegacijos, planuojami ir organizuojami įvairūs renginiai, seminarai.

Kviečiame apsilankyti LSA atstovybėje Briuselyje.

LSA atstovė Briuselyje

Ieva Andriulaitytė
Brussels Representative of the Association of Local Authorities in Lithuania
1 square De Meeus (4 a.)
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 2 500543
Mob. +32 491523403;
+370 61858709
El.p. bru@lsa.lt

Atgal