Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugos srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su aplinkos apsaugos sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas aplinkos apsaugos srityje;
  • atstovauja narių interesams aplinkos apsaugos srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais aplinkos apsaugos srityje;
  • organizuoja savivaldybių aplinkos apsaugos specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Aplinkos apsaugos komitetas (LSA AAK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo aplinkos apsaugos srityje.

Atgal