Europos savivaldybių ir regionų taryba (angl. CEMR)

Trumpai apie Europos savivaldybių ir regionų tarybą (angl. CEMR)

Europos savivaldybių ir regionų taryba – CEMR (angl. – Council of European Municipalities and Regions, pranc. Conseil des Comunes et Regions d’Europe) buvo įkurta 1951 m. Ženevoje. Organizacijos įkūrimo iniciatoriai buvo Vakarų Europos valstybių savivaldybių merai. Vėliau CEMR veiklos sritis išsiplėtė, įtraukdama ir Europos regionus, o pati organizacija buvo pervadinta Europos savivaldybių ir regionų taryba.

Šiuo metu CEMR yra didžiausia vietos savivaldos ir regionų interesus atstovaujanti organizacija Europoje, vienijanti tiek Europos Sąjungos, tiek ir kaimyninių valstybių vietos ir regionų savivaldos asociacijas. CEMR jungia daugiau nei 41 šalies nacionalines miestų, savivaldybių ir regionų asociacijas, kurios atstovauja daugiau nei 150 000 regioninių ir vietos savivaldos institucijų Europoje.

CEMR veikla

CEMR veikia kaip informacijos mainų forumas, siekiantis užtikrinti tinkamą regionų ir vietos valdžios interesų atstovavimą ES politiniuose procesuose bei sukurti lobizmo kanalus konsultacijoms su ES institucijomis. ES lygmenyje CEMR siekia panašių teisinių garantijų, kokias nacionalinės asociacijos jau turi savo šalyse.

Su ES teisės aktais ir politikos formavimu dirba komitetai bei darbo grupės, (aplinkosaugos, transporto, sanglaudos politikos, užimtumo ir pan.) atitinkantys adekvačių Europos Komisijos (EK) generalinių direktoratų sritis. Šie CEMR padaliniai, sudaryti iš nacionalinių ekspertų bei vietos politikų, suformuoja bendras pozicijas, kurios pateikiamos Europos Komisijai bei EP.

CEMR aktyviai dirba su Europos Parlamentu, dalyvauja EP posėdžiuose, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų pranešėjams komitetuose. Vykdydama lobistinę veiklą dėl atitinkamo teisės akto CEMR parengia standartines lobistines pozicijas ir siunčia nacionalinėms savivaldybių asociacijoms ir ELAN grupei, kad šie siektų įtakoti nacionalinius europarlamentarus. Lygiagrečiai rengiami CEMR darbo grupių ekspertų susitikimai su EP paskirtais pranešėjais.

CEMR institucijos

CEMR turi dvi pagrindines valdymo institucijas – Politikos komitetą ir Vykdomąjį biurą. Pagrindinė valdymo institucija – Politikos komitetas nubrėžia pagrindines organizacijos veiklos gaires ir paprastai renkasi du kartus į metus. Komitetą sudaro CEMR narių – nacionalinių vietos ir regionų savivaldos asociacijų atstovai. Kiekvienos valstybės deleguojamų atstovų skaičius priklauso nuo šalies dydžio ir kinta nuo dvejų (šalims, turinčioms iki trijų milijonų gyventojų) iki penkių (šalims, turinčioms daugiau nei 60 mln. gyventojų). Lietuva į CEMR Politikos komitetą deleguoja tris atstovus.

CEMR Politikos komitetas taip pat renka CEMR pirmininką ir vicepirmininkus. Vykdančioji organizacijos institucija – Vykdomasis Biuras priima sprendimus dėl operatyvinių CEMR veiklos klausimų. CEMR pirmininką ir vicepirmininkus 3 metų laikotarpiui renka Politikos komitetas.

Politikos komitetas – pagrindinis sprendimus priimantis organas, susirenkantis du kartus metuose. Sudaromas nacionalinio politinio atstovavimo principu. CEMR politiniame komitete Lietuvą ir LSA atstovauja:

  • Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė.
  • Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono savivaldybės meras, Lietuvos delegacijos Europos regionų komitete narys.
  • Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės merė.
  • Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras.
  • Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras.
  • Roma Žakaitienė, LSA direktorė.

Pagrindinė CEMR institucija, priimanti sprendimus pagrindiniais tolimesnės CEMR veiklos klausimais. yra generalinė asamblėja, kuri šaukiama kas treji metai. CEMR turi du sekretoriatus – Paryžiuje ir Briuselyje (apie 20 žmonių). Generalinis sekretorius, vadovaujantis CEMR sekretoriato darbui – Frederic Vallier. Briuselyje CEMR yra įkūręs Europos savivaldybių ir regionų rūmus (angl. House of European Municipalities and Regions, adresas – sq. de Meus 1, Brussels, 1040), kuriuose yra įsikūrusios Lietuvos savivaldybių asociacijos bei daugelio kitų Europos valstybių savivaldybių asociacijų atstovybės Briuselyje. CEMR veikla vyksta darbo grupėse. CEMR yra pasaulinės organizacijos UCLG („Vieningi miestai ir savivaldybės”) europinis padalinys.

LSA CEMR nare yra nuo 2001 m. LSA aktyviai dalyvauja daugelio CEMR struktūrų – savivaldybių bendradarbiavimo (angl. Twinning) koordinatorių tinklo, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, aplinkosaugos komiteto, demokratijos ir valdymo komiteto, ELAN (savivaldos atstovų Briuselyje grupė) ir kitų darbo grupių veikloje.

Daugiau informacijos apie CEMR galite rasti šioje http://www.ccre.org/en

Atgal