Savivaldybių administravimas

Savivaldybių administravimo srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių administravimo sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas savivaldybių administravimo srityje;
  • atstovauja narių interesams savivaldybių administravimo srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais savivaldybių administravimo srityje;
  • organizuoja savivaldybių administravimo specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Savivaldybių administravimo komitetas (LSA SAK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo savivaldybių administravimo srityje.

Atgal