• Pirmas
  • Veikla
  • Tarptautiniai ryšiai ir atstovavimas Europos institucijose

Tarptautiniai ryšiai ir atstovavimas Europos institucijose

Tarptautinių ryšių srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  1. teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su tarptautinių ryšių sritimi;
  2. atstovauja narių interesams tarptautinių ryšių srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose, koordinuoja LSA bendradarbiavimą su kitų šalių savivaldybių asociacijomis  bei organizacijomis;
  3. koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas tarptautinių ryšių srityje;
  4. atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  5. taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriai;
  6. koordinuoja Lietuvos delegacijų Europos regionų komitete ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese;
  7. organizuoja savivaldybių tarptautinių ryšių specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

Daugiau informacijos rasite:

Atgal