• Pirmas
  • Atstovaujame darbo grupėse

Atstovaujame darbo grupėse

 

 

Tarybos, komitetai, komisijos, darbo grupės ir kt. Atstovo vardas, pavardė Pareigos
 
1. Nacionalinė regioninės plėtros taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
2. Neįgaliųjų reikalų taryba Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
3. Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
4. Turizmo taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Vida Ablingienė (pakaitinė) LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
5. Nevyriausybinių organizacijų taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Žana Stepanovė (pakaitinė) LSA atsakingoji sekretorė
6. Nacionalinė sveikatos taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
7. Statistikos taryba Vida Ablingienė  LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
8. Tautinio paveldo produktų taryba Povilas Žagunis Panevėžio r. sav. meras
9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų gerovės centro taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patariamoji taryba Eugenijus Alesius Marijampolės sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
11. Kauno regioninė architektūros taryba Mantas Michaliunjo Birštono sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
12. Šiaulių regioninė architektūros taryba Daiva Bičkienė Joniškio r. sav. administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
13. Gamintojų ir importuotojų organizacijų kontrolės tarybos Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
14. Atliekų tvarkymo programos lėšų taryba Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
15. Standartizacijos taryba
16. Kultūrinės edukacijos taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
17. Lietuvos švietimo taryba Vytautas Laurinaitis LSA Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Šilutės r. sav. meras
18. Nacionalinė sporto taryba Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
19. Profesinio mokymo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
20. Mecenavimo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
21. Lietuvos nacionalinio kultūros centro taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
22. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
23. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
24. Vartotojų teisių apsaugos taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
25. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba Andrius Klišonis LSA Sveikatos reikalų komiteto pirmasis pavaduotojas, Plungės r. sav. meras
26. Privalomojo sveikatos draudimo taryba Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
27. Triukšmo prevencijos taryba Gintaras Leperskas Vilniaus m. sav. administracijos Saugaus miesto departamento l. e. vedėjo pareigas
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
28. Jaunimo reikalų taryba Laura Grendienė Palangos m. sav. administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė
29. Geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo klausimais sudaryta visuomeninė taryba Raimonda Rudukienė Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja
30. ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018 – 2020 metų veiksmų plano koordinavimo taryba Viktorija Turauskytė Vilniaus m. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė
31. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto priežiūros taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
32. Dainų švenčių taryba Ausma Miškinienė
LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
33. Visuomeninė techninė taryba (melioracijos klausimams nagrinėti) Ruslan Narunec
Vilniaus r. sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
34. Skaitmeninės darbotvarkės taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
35. Patariamoji taryba dėl reguliaraus susisiekimo autobusais transporto teisinio reglamentavimo Lietuvoje Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
36. Kibernetinio saugumo taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
37. Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
38. E. sveikatos valdyba Evaldas Navickas VšĮ Antakalnio poliklinikos direktorius
39. VšĮ „Versli Lietuva“ valdybos narė Roma Žakaitienė LSA direktorė
40. Nacionalinės Lietuvos turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė Dovilė Sujetaitė LSA patarėja teisės klausimais
41. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
42. Nacionalinis klimato kaitos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
43. Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
44. Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas Evaldas Navickas VšĮ Antakalnio poliklinikos direktorius
45. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetas Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
46. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas Ausma Miškinienė
LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Povilas Žagunis (pakaitinis) Panevėžio r. sav. meras
47. 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas. Bendradarbiavimo per sieną programų (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos, Interreg V-A Latvija ir Lietuva, Interreg V-A Pietų Baltijos, Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną, Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną) stebėsenos komitetas Sonata Dumbliauskienė

Ieva Andriulaitytė (pakaitinė)

Lazdijų r. sav. merės patarėja

LSA atstovė Briuselyje

48. LAAIF (Aplinkos apsaugos investicijų fondo) programos atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos apsaugos klausimais
49. Sektoriniai profesiniai komitetai (kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras):  

Jonas Mickus

 

LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais

1) Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo komitetas; Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas
2)  Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo komitetas; Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
3)  Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos komitetas; Vilma Griškevičienė Šilutės r. sav. Kultūros skyriaus vedėja
4) Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos komitetas. Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
50. Klimato kaitos programos projektų atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
51. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Paramos verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijom, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ projektų atrankos komitetas Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
52. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės atrankos komitetai:
III komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ teikti Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
IV komitetas – išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektorines, ir projektų pagal Programos priemonę „Leader“ teikti Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
V komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Vida Ablingienė (pakaitinė) LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
VIII komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kaslauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
XII komitetas – išvadoms dėl projektų Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
IX komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Dovilė Sujetaitė (pakaitinė) LSA patarėja teisės klausimais
53. Projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ priežiūros komitetas Dovilė Sujetaitė LSA patarėja teisės klausimais
54. Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ įgyvendinimo priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
55. Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios prieigos infrastruktūroje“ projektų priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
56. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. Nacionalinės programos stebėsenos komitetas  
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
57. Transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo priemonių efektyvumo vertinimas ir prognozių modeliavimas studijos priežiūros komitetas Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
58. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetas Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė Komisija Mindaugas Sinkevičius

Kęstutis Vaitukaitis

Vitalijus Mitrofanovas

Šarūnas Vaitkus

LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Elektrėnų sav. meras

LSA viceprezidentas, Akmenės r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Palangos m. sav. meras

60. Nuolatinė Kelių priežiūros ir plėtros programos komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
61. Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
Roma Žakaitienė (pakaitinė) LSA direktorė
62. Valstybinė eismo saugumo komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
63. Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija Roma Žakaitienė LSA direktorė
Ieva Andriulaitytė (pakaitinė) LSA atstovė Briuselyje
64. 2021-2030 m. Nacionalinės pažangos programos rengimo koordinavimo komisija Roma Žakaitienė (stebėtojo teisėmis) LSA direktorė
65. LR Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti Roma Žakaitienė LSA direktorė
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
66. Rytų partnerystės komisija Ieva Andriulaitytė LSA atstovė Briuselyje
67. Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisija Goda Keso LSA patarėja sveikatos klausimais
68. Lietuvos standartizacijos departamento Vartotojų komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
69. Šeimos politikos komisija Rasa Šnapštienė Kauno m. sav. mero pavaduotoja
Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
70. Darnaus judumo mieste planų komisija Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
71. Sporto projektų komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
72. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
73. Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
74. Mokyklų bendruomenių metų minėjimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
75. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos vertinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
76. Geltonųjų autobusų skirstymo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
77. BIM-LT projekto priežiūros komisija (projekto „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ priežiūros komisija) Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
78. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu, sukūrimas“ priežiūros komisiją Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
79. Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo koordinavimo komisija Ieva Andriulaitytė LSA atstovė Briuselyje
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
80. Koordinavimo komisija dėl pasirengimo parodai „EXPO 2020“ Roma Žakaitienė LSA direktorė
81. Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu komisija
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
82. Švietimo įstaigų modernizavimo programos ir Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
83. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo programų atrankos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
84. Komisija užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
85. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Nijolė Putrienė Kauno m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja
Jonas Bartlingas Vilniaus m. sav. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius
Audronė Liesytė Klaipėdos m. sav. Socialinių reikalų ir socialinės paramos skyrius
86. Bendrojo duomenų apsaugos reglamentavimo įgyvendinimo koordinavimo komisija Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
87. Komisija valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
88. Tarpžinybinė komisija Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėsenai atlikti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
89. Tuberkuliozės gydymo ir kontrolės priežiūros komisija Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
90. Kraštovaizdžio išsaugojimo ir sutvarkymo projektų vertinimo komisija Gabriela Kuštan LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
91. Projekto „Atvirieji finansai“ priežiūros komisija Giedrius Lingis LSA patarėjas finansų ir ekonomikos klausimais
92. Konkurso Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigioms eiti komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
93. Komisija Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos projektui parengti Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
94. Projekto „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ priežiūros komisija Simas Brusokas LSA patarėja informacinės visuomenės plėtros klausimais
95. Komisija, kuri sprendžia religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veiklą Simas Brusokas LSA patarėjas infromacinės visuomenės plėtros klausimais
96. Automobilių neįgaliesiems paskirstymo komisija Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
97. Tarpinstitucinis šalies įvaizdžio koordinavimo tinklas Roma Žakaitienė LSA direktorė
98. Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platforma Loreta Pesliakienė Anykščių r. sav. administracijos darbuotoja
99. Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
100. Darbo grupė dėl valstybės ir savivaldybių įsteigtų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymo teisinio reglamentavimo Birutė Šiaudinienė VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. buhalterė
101. Darbo grupė, kuri vadovaudamasi Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis, skirta įvertinti savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigas ir parengti konkrečius pasiūlymus įstaigų valdymui tobulinti Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
102. Elektromobilių naudojimo, skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros darbo grupė Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
103. Tarpinstitucinė darbo grupė pakuočių atliekų tvarkymo klausimams nagrinėti Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
104. Tarpinstitucinė darbo grupė dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės kontrolės ir gyventojų saugumo užtikrinimo Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
105. Darbo grupė kalbos priežiūros (tvarkybos) sistemos reformos matmenims parengti Dalia Ivaškevičienė Ukmergės r. sav. administracijos, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė
106. Darbo grupė Tautodailės metų programos projektui parengti Sandra Daugirdienė Vilniaus etninės kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas
107. XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo darbo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
108. Socialinių globos įstaigų pertvarkos stebėsenos grupė Audronė Vareikytė
LSA patarėja socialiniais klausimais
109. Darbo grupė parengti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį Ieva Paberžienė Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja
Sonata Dumbliauskienė Lazdijų r. sav. mero patarėja
110. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties derybinė darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
111. Darbo grupė klausimas, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu, aptarti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
112. Darbo grupė nacionalinėms 5G ryšio diegimo veiksmų gairėms parengti Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
113. Darbo grupė dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių nustatymo Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
114. Darbo grupė dėl Cukrinio diabeto gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF fondo lėšomis tvarkos aprašo Laima Sadauskienė VšĮ Lazdynų poliklinikos gydytoja endokrinologė
116. Darbo grupė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui parengti Alma Januškevičienė VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio Specializuotų paslaugų skyriaus gydytoja vaikų neurologė
117. Darbo grupė JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui Lietuvoje koordinuoti Gabriela Kuštan LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
118. Tarpžinybinė darbo grupė smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo klausimais koordinuoti ir spręsti Nijolė Dirsienė Vilniaus m. sav. Krizių centro direktorė
119. Tarpinstitucinė darbo grupė „Slaugos ir globos paslaugų integravimo koncepcijai“ parengti Violeta Šimkūnienė LSA Socialinių reikalų komiteto narė, Elektrėnų sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Aistė Raulušaitienė VšĮ Centro poliklinikos Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė
120. Tarpinstitucinė darbo grupė naujo laikotarpio Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniam veiklos planui parengti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
121. Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupė Ausma Miškinienė LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Povilas Žagunis (pakaitinis) Panevėžio r. sav. meras
122. Pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planų koordinavimo grupė Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
123. Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ koordinavimo grupė Goda Keso LSA patarėja sveikatos klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
124. Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo stebėsenos ir koordinavimo darbo grupė Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
125. Koordinacinė darbo grupė dėl maisto atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
126. Projekto „Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse“ vykdymo priežiūros grupė Jonas Mickus LSA patarėjas įšvietimo ir kultūros klausimais
127. Projekto „Socialinės priežiūros paslaugų finansavimo tobulinimas“ darbo grupė Audronė Vareikytė
LSA patarėja socialiniais klausimais
Irena Kiselienė
Vilniaus m. sav. Socialinės paramos skyriaus patarėja
128. Tarpinstitucinė darbo grupė Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti Ieva Andriulaitytė
LSA atstovė Briuselyje
129. Darbo grupė, kuri skirta inicijuoti teisės aktų ir poįstatyminių aktų aprengimą ir (ar) jų pakeitimą, siekiant sudaryti sąlygas smulkiesiems šeimos ūkiams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui kurtis ir plėstis regionuose Ausma Miškinienė LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
130. Darbo grupė, kurioje bus svarstomi klausimai susiję su vandens išgavimu iš natūralių ir dirbtinių paviršinių vandens telkinių, vandens naudojimu žemės ūkio veikloje, nuosavybės teisėmis ir kiti klausimai Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
131. Ateitininkų metų minėjimo programos (plano) parengimo darbo grupė Marius Labanauskas Vilniaus m. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
132. Darbo grupė dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
133. Sportininkų rengimo savivaldybėse, sporto mokymo įstaigų ir sportininkų rengimo centrų teisinio reglamentavimo, sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijoms parengti darbo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
134. Darbo grupė Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo priemonių planui parengti Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
135. Darbo grupė Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos projektui parengti Jūratė Vilkončienė
Vilniaus m. sav. administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Diana Petkūnienė (pakaitinė) Vilniaus m. sav. administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
136. Projekto „Socialinės priežiūros paslaugų finansavimo tobulinimas“ darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Irena Kiselienė
Vilniaus m. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus patarėja
137. Darbo grupė skirta parengti liftų, lynų ir kitų įrenginių priežiūros bei pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių pakeitimų įstatymų projektus Tauras Varenbergas Vilniaus m. sav. adminsitracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėjas
138. „Pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje investicinio projekto“ įgyvendinimo darbo grupė Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
139. Darbo grupė socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimui Simas Brusokas LSA patarėjas socialiniais klausimais
Giedrius Lingis (pakaitinsi) LSA patarėjas finansų ir ekonomikos klausimais
140. Darbo grupė skirta Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2023 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektui parengti Jonas Bartlingas Vilniaus m. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyresnysis patarėjas
141. Ligoninių priėmimo-skubios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo darbo grupė Laima Kaveckienė Klaipėdos r. sav. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, LSA Sveikatos reikalų komiteto narė
142. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti darbo grupė Jurgita Viršilienė Šilalės r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Vytautas Simelis (pakaitinis) Radviliškio r. sav. administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjas
Mantas Michaliunjo Birštono sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Eglė Skuodytė (pakaitinė) Trakų r. sav. administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistė
Saulius Rimas Kauno m. sav. administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjas
Vitalijus Juška (pakaitinis) Klaipėdos m. sav. administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas
Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
143. Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0” žiedinės ekonomikos pramonės skaitmeninimo darbo grupė Dovilė Sujetaitė LSA patarėja teisės klausimais

 

 

Atgal