• Pirmas
  • Atstovaujame darbo grupėse

Atstovaujame darbo grupėse

 

Tarybos, komitetai, komisijos, darbo grupės ir kt. Atstovo vardas, pavardė Pareigos
 
Nacionalinė regioninės plėtros taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Neįgaliųjų reikalų taryba Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Turizmo taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Nevyriausybinių organizacijų taryba Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Nacionalinė sveikatos taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
Statistikos taryba LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
Tautinio paveldo produktų taryba Povilas Žagunis Panevėžio r. sav. meras
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų gerovės centro taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patariamoji taryba Eugenijus Alesius Marijampolės sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Kauno regioninė architektūros taryba Mantas Michaliunjo Birštono sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Šiaulių regioninė architektūros taryba Daiva Bičkienė Joniškio r. sav. administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
Gamintojų ir importuotojų organizacijų kontrolės tarybos Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Atliekų tvarkymo programos lėšų taryba Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Standartizacijos taryba
Kultūrinės edukacijos taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos švietimo taryba Vytautas Laurinaitis LSA Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Šilutės r. sav. meras
Nacionalinė sporto taryba Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
Profesinio mokymo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Mecenavimo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos nacionalinio kultūros centro taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Vartotojų teisių apsaugos taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba Audrius Klišonis LSA Sveikatos reikalų komiteto pirmasis pavaduotojas, Plungės r. sav. meras
Privalomojo sveikatos draudimo taryba Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
Triukšmo prevencijos taryba Gintaras Leperskas Vilniaus m. sav. administracijos Saugaus miesto departamento l. e. vedėjo pareigas
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
Jaunimo reikalų taryba Laura Grendienė Palangos m. sav. administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė
Geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo klausimais sudaryta visuomeninė taryba Raimonda Rudukienė Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja
ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018 – 2020 metų veiksmų plano koordinavimo taryba Viktorija Turauskytė Vilniaus m. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto priežiūros taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Dainų švenčių taryba Ausma Miškinienė
LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Visuomeninė techninė taryba (melioracijos klausimams nagrinėti) Ruslan Narunec
Vilniaus r. sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Skaitmeninės darbotvarkės taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Patariamoji taryba dėl reguliaraus susisiekimo autobusais transporto teisinio reglamentavimo Lietuvoje Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Kibernetinio saugumo taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
E. sveikatos valdyba Evaldas Navickas VšĮ Antakalnio poliklinikos direktorius
VšĮ „Versli Lietuva“ valdybos narė Roma Žakaitienė LSA direktorė
Nacionalinės Lietuvos turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė Dovilė Sujetaitė LSA patarėja teisės klausimais
Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Nacionalinis klimato kaitos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas Evaldas Navickas VšĮ Antakalnio poliklinikos direktorius
LAAIF (Aplinkos apsaugos investicijų fondo) programos atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos apsaugos klausimais
Sektoriniai profesiniai komitetai (kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras):  

Jonas Mickus

 

LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais

1) Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo komitetas; Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas
2)  Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo komitetas; Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
3)  Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos komitetas; Vilma Griškevičienė Šilutės r. sav. Kultūros skyriaus vedėja
4) Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos komitetas. Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Klimato kaitos programos projektų atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ priežiūros komitetas Dovilė Sujetaitė LSA patarėja teisės klausimais
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ įgyvendinimo priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios prieigos infrastruktūroje“ projektų priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetas Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė Komisija Mindaugas Sinkevičius

Kęstutis Vaitukaitis

Vitalijus Mitrofanovas

Šarūnas Vaitkus

LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Elektrėnų sav. meras

LSA viceprezidentas, Akmenės r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Palangos m. sav. meras

Nuolatinė Kelių priežiūros ir plėtros programos komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
Roma Žakaitienė (pakaitinė) LSA direktorė
Valstybinė eismo saugumo komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija Roma Žakaitienė LSA direktorė
Ieva Andriulaitytė (pakaitinė) LSA atstovė Briuselyje
2021-2030 m. Nacionalinės pažangos programos rengimo koordinavimo komisija Roma Žakaitienė (stebėtojo teisėmis) LSA direktorė
LR Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti Roma Žakaitienė LSA direktorė
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
Rytų partnerystės komisija Ieva Andriulaitytė LSA atstovė Briuselyje
Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisija Goda Keso LSA patarėja sveikatos klausimais
Lietuvos standartizacijos departamento Vartotojų komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Šeimos politikos komisija Rasa Šnapštienė Kauno m. sav. mero pavaduotoja
Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Darnaus judumo mieste planų komisija LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
Sporto projektų komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Mokyklų bendruomenių metų minėjimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos vertinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Geltonųjų autobusų skirstymo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
BIM-LT projekto priežiūros komisija (projekto „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ priežiūros komisija) Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu, sukūrimas“ priežiūros komisiją Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo koordinavimo komisija Ieva Andriulaitytė LSA atstovė Briuselyje
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
Koordinavimo komisija dėl pasirengimo parodai „EXPO 2020“ Roma Žakaitienė LSA direktorė
Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu komisija
Goda Keso (pakaitinė) LSA patarėja sveikatos klausimais
Švietimo įstaigų modernizavimo programos ir Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
„Erasmus+“ bendrojo ugdymo programų atrankos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Komisija užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Nijolė Putrienė Kauno m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja
Jonas Bartlingas Vilniaus m. sav. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius
Audronė Liesytė Klaipėdos m. sav. Socialinių reikalų ir socialinės paramos skyrius
Bendrojo duomenų apsaugos reglamentavimo įgyvendinimo koordinavimo komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Komisija valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Tarpžinybinė komisija Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėsenai atlikti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Tuberkuliozės gydymo ir kontrolės priežiūros komisija Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
Kraštovaizdžio išsaugojimo ir sutvarkymo projektų vertinimo komisija Gabriela Kuštan LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Projekto „Atvirieji finansai“ priežiūros komisija Giedrius Lingis LSA patarėjas finansų ir ekonomikos klausimais
Konkurso Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigioms eiti komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Komisija Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos projektui parengti Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Automobilių neįgaliesiems paskirstymo komisija Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Tarpinstitucinis šalies įvaizdžio koordinavimo tinklas Roma Žakaitienė LSA direktorė
Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platforma Loreta Pesliakienė Anykščių r. sav. administracijos darbuotoja
Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Darbo grupė dėl valstybės ir savivaldybių įsteigtų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymo teisinio reglamentavimo Birutė Šiaudinienė VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. buhalterė
Darbo grupė, kuri vadovaudamasi Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis, skirta įvertinti savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigas ir parengti konkrečius pasiūlymus įstaigų valdymui tobulinti LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA direktoriaus pavaduotojas
Elektromobilių naudojimo, skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros darbo grupė LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Tarpinstitucinė darbo grupė pakuočių atliekų tvarkymo klausimams nagrinėti Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Tarpinstitucinė darbo grupė dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės kontrolės ir gyventojų saugumo užtikrinimo Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Darbo grupė kalbos priežiūros (tvarkybos) sistemos reformos matmenims parengti Dalia Ivaškevičienė Ukmergės r. sav. administracijos, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Darbo grupė Tautodailės metų programos projektui parengti Sandra Daugirdienė Vilniaus etninės kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas
XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo darbo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Socialinių globos įstaigų pertvarkos stebėsenos grupė Audronė Vareikytė
LSA patarėja socialiniais klausimais
Darbo grupė parengti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį Ieva Paberžienė Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja
Sonata Dumbliauskienė Lazdijų r. sav. mero patarėja
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties derybinė darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Darbo grupė klausimas, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu, aptarti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
Darbo grupė nacionalinėms 5G ryšio diegimo veiksmų gairėms parengti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Darbo grupė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui parengti Alma Januškevičienė VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio Specializuotų paslaugų skyriaus gydytoja vaikų neurologė
Darbo grupė JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui Lietuvoje koordinuoti Gabriela Kuštan LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Tarpžinybinė darbo grupė smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo klausimais koordinuoti ir spręsti Nijolė Dirsienė Vilniaus m. sav. Krizių centro direktorė
Tarpinstitucinė darbo grupė „Slaugos ir globos paslaugų integravimo koncepcijai“ parengti Violeta Šimkūnienė LSA Socialinių reikalų komiteto narė, Elektrėnų sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Aistė Raulušaitienė VšĮ Centro poliklinikos Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė
Tarpinstitucinė darbo grupė naujo laikotarpio Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniam veiklos planui parengti Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupė Ausma Miškinienė LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Povilas Žagunis (pakaitinis) Panevėžio r. sav. meras
Pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planų koordinavimo grupė Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ koordinavimo grupė Goda Keso LSA patarėja sveikatos klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo stebėsenos ir koordinavimo darbo grupė LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Koordinacinė darbo grupė dėl maisto atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Projekto „Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse“ vykdymo priežiūros grupė Jonas Mickus LSA patarėjas įšvietimo ir kultūros klausimais
Projekto „Socialinės priežiūros paslaugų finansavimo tobulinimas“ darbo grupė Audronė Vareikytė
LSA patarėja socialiniais klausimais
Irena Kiselienė
Vilniaus m. sav. Socialinės paramos skyriaus patarėja
Tarpinstitucinė darbo grupė Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti Ieva Andriulaitytė
LSA atstovė Briuselyje
Darbo grupė, kuri skirta inicijuoti teisės aktų ir poįstatyminių aktų aprengimą ir (ar) jų pakeitimą, siekiant sudaryti sąlygas smulkiesiems šeimos ūkiams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui kurtis ir plėstis regionuose Ausma Miškinienė LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Darbo grupė, kurioje bus svarstomi klausimai susiję su vandens išgavimu iš natūralių ir dirbtinių paviršinių vandens telkinių, vandens naudojimu žemės ūkio veikloje, nuosavybės teisėmis ir kiti klausimai Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Ateitininkų metų minėjimo programos (plano) parengimo darbo grupė Marius Labanauskas Vilniaus m. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Darbo grupė dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Sportininkų rengimo savivaldybėse, sporto mokymo įstaigų ir sportininkų rengimo centrų teisinio reglamentavimo, sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijoms parengti darbo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Darbo grupė Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo priemonių planui parengti Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Darbo grupė Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos projektui parengti Jūratė Vilkončienė
Vilniaus m. sav. administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Diana Petkūnienė (pakaitinė) Vilniaus m. sav. administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Projekto „Socialinės priežiūros paslaugų finansavimo tobulinimas“ darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Irena Kiselienė
Vilniaus m. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus patarėja
Darbo grupė skirta parengti liftų, lynų ir kitų įrenginių priežiūros bei pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių pakeitimų įstatymų projektus Tauras Varenbergas Vilniaus m. sav. adminsitracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėjas
„Pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje investicinio projekto“ įgyvendinimo darbo grupė Aleksandras Tiaškevičius LSA direktoriaus pavaduotojas
Ligoninių priėmimo-skubios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo darbo grupė Laima Kaveckienė Klaipėdos r. sav. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, LSA Sveikatos reikalų komiteto narė

 

 

Atgal