Projektai

2020 m. – 2021 m. projektas „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas

2018 m. – 2020 m. – VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas (partneris)

2017 m. – 2020 m. – projektas „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas” (partneris)

2016 m. – 2018 m. Projektas „Not-Gap: organizacijų ir miestų tinklas dalyvaujamai demokratijai skatinti”

2015 m. – 2016 m. – Projektas „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu”

2017 m. Projektas „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: ankstyvosios intervencijos modelis“

2016 m. – 2019 m. projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė”

Jaunieji Europos lyderiai, pasisakantys už pilietiškumo skatinimą

Projektas ENDURANCE

2015 m. – 2017 m. Vietos valdžios institucijos – įrankis vystomojo bendradarbiavimo viešinimui ir žinomumo sklaidai

2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje

2010 m. – 2012 m. Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas (angl. Development education reaching out Lithuanian local players)

2010 m. – 2012 m. Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas

Atgal