• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas

Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas

Projekto pavadinimas: “Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas”

Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0008

Projekto tikslas: Elektroninėje erdvėje atvirųjų duomenų formatu skelbti visuomenei aiškiai ir suprantamai apibendrintus duomenis apie Lietuvos viešąsias pajamas ir išlaidas, sukurti ir įdiegti patogius elektroninius įrankius, skirtus skelbiamų duomenų analizei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2016–2020 m.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto vertė: 580 tūkst. Eur.

Atgal