• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

 

Projektą „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms“ įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija.

 

Projekto partneriai – Moldovos vietos valdžių kongresas, Nacionalinė Sakartvelo/Gruzijos savivaldybių asociacija, Ukrainos miestų asociacija

 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, taip pat Lietuvos savivaldybių lėšų.

 

Projekto tikslas perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių vietos valdžių institucijoms (Moldova, Sakartvelas, Ukraina).

 

Projekto uždaviniai:

-pristatyti DV politiką ir galimas finansavimo programas;

-pristatyti konkrečius pavyzdžius, kaip Lietuvos ir kitų Europos šalių savivaldybės prisideda prie DV tikslų įgyvendinimo t. y. kaip DV tikslai įtraukiami į strateginius planavimo dokumentus, kaip DVT prisideda prie savivaldybės vystymosi, gyvenimo kokybės savo piliečiams gerinimo, kaip piliečiai, bendruomenės dalyvauja DV tikslų įgyvendinime ir kaip visuomenė įtraukiama į sprendimų priėmimo procesą, kaip savivaldybės DV tikslų įgyvendinimo kontekste bendradarbiauja su NVO, privačiu sektoriumi;

-bendradarbiaujant su Europos regionų ir miestų taryba (CEMR), nacionalinės valdžios institucijomis bei Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybių asociacijomis parengti politines rekomendacijas dėl Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu.

 

Tikslinė grupė: savivaldybių vadovai, vietos politikai, savivaldybių specialistai, bendruomenių, verslo atstovai.

 

Projektas prisidės prie Rytų partnerystė šalių savivaldybių gebėjimų ir kompetencijos stiprinimo ir bus pagrindas tolimesniam savivaldybių daugiašaliam bendradarbiavimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama 2019 m. spalio 24-25 dienomis planuojama surengti tarptautinę konferenciją ir bei parengti rekomendacijas Rytų Partnerystės šalims.

Atgal