• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2017 m. – 2020 m. – Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas (partneris)

2017 m. – 2020 m. – Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas (partneris)

Kuriame Lietuvos ateitį

Lietuvos savivaldybių asociacija, kaip projekto partneris, dalyvauja įgyvendinant projektą „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas” ( Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008).

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vykdytojas – VšĮ „Versli Lietuva”. Kiti projekto partneriai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas – išplėsti ir modernizuoti esamą paslaugų verslui teikimo centralizuotą sprendimą www.verslilietuva.lt, sudarant galimybę Lietuvos ir užsienio subjektams, pradedantiems bei vykdantiems verslą Lietuvoje, vieno langelio principu patogiai ir greitai rasti visą pagrindinę su verslo vykdymu susijusią informaciją pagal verslo gyvavimo ciklą (nuo verslo pradžios iki pabaigos) ar verslo sritis lietuvių bei anglų kalbomis, atlikti visas pagrindines su verslo pradžia susijusias administracines procedūras kompleksiškai elektroniniu būdu (kaip sudėtinę el. paslaugą „Pradedu verslą“), rasti ir pasinaudoti bendraisiais el. sprendimais ir įrankiais verslui, įgyvendinamas kaip vienas projektas.

Kontaktinio centro portalą projekto metu ketinama vystyti plečiant esamą Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinę sistemą (KCIS), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) bei kitų Projekto partnerių informacines sistemas ir registrus, t. y. projekto veiklos bus orientuotos į jau sukurtų sprendimų, funkcionalumų, paslaugų ir informacijos pakartotinį panaudojimą (t. y. nebus pakartotinai kuriami valstybėje jau sukurti sprendimai).

Siekiama, kad įgyvendinus Projektą Kontaktinis centras taptų visaverčiu Antros kartos kontaktiniu centru, t. y. visa apimtimi atitiktų antros kartos kontaktiniams centrams keliamus kriterijus –informacijos kokybę ir prieinamumą, procedūrų įvykdymą e. būdu, prieinamumą užsienio šalių naudotojams, tinkamumą naudotojams.

Daugiau informacijos rasite čia.

Atgal