„Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“

Apie projektą

Projektą „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu” įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto partneris – Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.

Projektas įgyvendinamas pagal programą NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas yra padėti savivaldybėms išspręsti ES direktyvų bei nacionalinių teisės aktų reikalavimus energetikos ir aplinkosaugos srityse, t.y. energetikos srityje – parengti Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus (toliau – Planai), aplinkos apsaugos srityje – parengti Aplinkos oro kokybės valdymo programas (toliau – Programos). Minėtus dokumentus savivaldybės turi rengti įgyvendindamos Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Aplinkos oro apsaugos įstatymų reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • parengti keturioms savivaldybėms pavyzdinius Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus bei trims savivaldybėms pavyzdines Aplinkos oro kokybės valdymo programas;
  • parengti Programų ir Planų rengimo metodines rekomendacijas;
  • organizuoti mokymus trijuose regionuose Lietuvos savivaldybių energetikos ir aplinkosaugos sričių specialistams;
  • organizuoti 5 pažintinius vizitus į Norvegiją, iš kurių du vizitai bus skirti savivaldybių energetikos specialistams, du – aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos specialistams bei vienas vizitas – savivaldybių vadovams;
  • projekto tęstinumui stebėti atlikti Planų įgyvendinimo monitoringą.

Projekto renginiai

2016 m. spalio 28 d.
Projekto „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“ baigiamoji konferencija

2015 m. birželio 18 d.
Projekto „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“ įvadinė konferencija

Projekto kontaktai

Projekto vadovas

Ieva Andriulaitytė

Tel. +370 5 212 2958
Mob. +370 618 58709
Faks. +370 5 261 5366
El. paštas: ieva.andriulaitytе@lsa.lt

Projekto koordinatorius

Agne Kazlauskienė

Tel. +370 5 212 36 14
Mob. +370 618 58715
Faks. +370 5 261 5366
El. paštas: agne.kazlauskiene@lsa.lt

Projekto aplinkosaugos ir energetikos veiklų koordinatorė

Gabriela Kuštan

Tel. +370 5 215 7110
Mob. +370 611 44636
Faks. +370 5 261 5366
El. paštas: gabriela.kustan@lsa.lt

Atgal