2023 m. LSA komandiruotės

 

Komandiruotės laikotarpis Vykusio asmens vardas, pavardė, pareigos Tikslas Vieta LSA finansuojama suma (Eur)
2023-01-09 – 2023-01-15 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, parengti veiklos ataskaitą bei aptarti naujos RK sesijos darbotvarkę. Vilnius (Lietuva)

473,40

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-02-08 – 2023-02-10 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti CEMR sudarytos Vietos savivaldos ir regionų ekspertų grupės ir Socialinio dialogo komiteto posėdžiuose. Briuselis (Belgija) 377,16
2023-02-08 – 2023-02-09 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra pagal projektą organizuoti Turkijos nacionalinės ir vietos valdžių institucijų atstovų delegacijos vizitą, pasiruošti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijai. Vilnius (Lietuva) 345,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-02-20 – 2023-02-23 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, pasiruošti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijai, aptarti LSA atstovybės Briuselyje išlaikymo sąmatą. Vilnius (Lietuva)

372,60

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-02-27 – 2023-03-01 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Europos vietos demokratijos savaitės nacionalinių koordinatorių susitikimuose. Prancūzija (Strasbūras) 849,30

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-03-08 – 2023-03-12 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, pasiruošti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijai, aptarti LSA atstovybės Briuselyje išlaikymo sąmatą. Vilnius (Lietuva) 545,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-03-15 – 2023-03-18 Gabriela Kuštan, patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais Dalyvauti „Miestų forumas 2023“ (Cities Forum 2023). Turinas (Italija) 1214,75

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-03-19 – 2023-03-23 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 44-oje plenarinėje sesijoje. Prancūzija (Strasbūras) 1138,07

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-03-30 – 2023-03-31 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, pasiruošti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijai, aptarti LSA atstovybės Briuselyje išlaikymo sąmatą. Vilnius (Lietuva) 295,90

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-04-11 – 2023-04-14 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, susitikti su  Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais ir aptarti kartu įgyvendinimo projekto veiklas. Vilnius (Lietuva) 341,30

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-04-17 – 2023-04-18 Gabriela Kuštan, patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais Dalyvauti projekto ,,Climate Mainstreaming Locally in the Baltic Sea Region“ partnerių susitikime dėl projekto tęstinumo. Stokholmas (Švedija) 316,85
2023-04-20 – 2023-04-28 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, susitikti su  Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais ir aptarti kartu įgyvendinimo projekto veiklas. Vilnius (Lietuva) 394,84

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-05-15 – 2023-05-17 Goda Keso, patarėja sveikatos klausimais Dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos renginyje – mokslinių tyrimų projekto pristatyme ,,Baltijos šalių alkoholio kontrolės dialogai: gebėjimų stiprinimo platforma tarpsektoriniam dialogui ir veiksmams“. Talinas (Estija)

(organizatoriai padengė visas išlaidas)

2023-05-21 – 2023-05-25 Agnė Kazlauskienė, patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Dalyvauti Kongrese ,,District energy: the local solution to global chalenges“ (Miestų energetika vietiniai sprendimai globaliems iššūkiams“). Turinas (Italija) 1645,08
2023-05-22 – 2023-05-26 Gabriela Kuštan, patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais Dalyvauti Europos Sąjungos Regionų komiteto 155-ojoje plenarinėje sesijoje ir 219-ąjame Biuro posėdyje. Briuselis (Belgija) 1694,32
2023-06-04 – 2023-06-08 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti LSA kartu su Sakartvelo savivaldybių asociacija ir Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) organizuojamame seminare, skirtame Sakartvelo savivaldybių pasirengimui integracijai Europos Sąjungoje. Tbilisis (Sakartvelas) 1134,41

(finansuojama iš projekto lėšų)

2023-06-04 – 2023-06-08 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti LSA kartu su Sakartvelo savivaldybių asociacija ir Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) organizuojamame seminare, skirtame Sakartvelo savivaldybių pasirengimui integracijai Europos Sąjungoje. Tbilisis (Sakartvelas) 1147,54

(finansuojama iš projekto lėšų)

2023-06-04 – 2023-06-08 Indrė Vilūnienė, patarėja viešiesiems ryšiams Dalyvauti LSA kartu su Sakartvelo savivaldybių asociacija ir Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) organizuojamame seminare, skirtame Sakartvelo savivaldybių pasirengimui integracijai Europos Sąjungoje. Tbilisis (Sakartvelas) 1134,40

(finansuojama iš projekto lėšų)

2023-06-07 – 2023-06-09 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti CEMR sudarytos Vietos savivaldos ir regionų ekspertų grupės ir Socialinio dialogo komiteto posėdžiuose. Briuselis (Belgija) 439,16
2023-06-12 – 2023-06-16 Gabriela Kuštan, patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais Dalyvauti Brussels Urban Summit 2023 (Briuselio miestų viršūnių susitikimas), kuris organizuojamas Briuselio sostinės regiono, remiant Europos Komisijai ir Europos Regionų komitetui. Briuselis (Belgija) 1483,56
2023-06-12 – 2023-06-19 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, susitikti su  Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais ir aptarti kartu įgyvendinimo projekto veiklas. Vilnius (Lietuva) 378,70

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-06-15 – 2023-06-18 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti CEMR-EPSU vykdomo projekto ,,Vietos, socialinis, skaitmeninis“ konferencijoje, kuri skirta gerosios praktikos pristatymui organizuojant ir skaitmenizuojant socialines bei kitas viešąsias paslaugas vietos savivaldos lygyje. Kaljaris (Italija) 439,74
2023-06-15 – 2023-06-16 Jonas Mickus, patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Dalyvauti konferencijoje-seminare ,,Švietimo kiekvienam link…“. Druskininkai (Lietuva) 54,47
2023-07-19 – 2023-07-21 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą bei techninius organizacinius  klausimus, susijusius su Regionų komiteto Ekonominės politikos komisijos seminaro organizavimu. Vilnius (Lietuva) 477,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-08-03 – 2023-08-05 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavime „Už lietuvybę, pilietiškumą ir solidarumą“, kuris skirtas PLB 65-mečiui paminėti. Palanga (Lietuva) 84,00
2023-08-03 – 2023-08-05 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavime ,,Už lietuvybę, pilietiškumą ir solidarumą“, kuris skirtas PLB 65-mečiui paminėti. Palanga (Lietuva) 84,00
2023-08-07 – 2023-08-09 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą bei techninius organizacinius  klausimus, susijusius su Regionų komiteto Ekonominės politikos komisijos seminaro organizavimu. Vilnius (Lietuva) 337,80

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-08-21 – 2023-08-23 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą bei techninius organizacinius  klausimus, susijusius su Regionų komiteto Ekonominės politikos komisijos seminaro organizavimu. Vilnius (Lietuva) 363,91

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-09-04 – 2023-09-05 Mindaugas Sinkevičius, LSA prezidentas, Jonavos rajono savivaldybės meras Talino miesto savivaldybės kvietimu dalyvauti seminaro diskusijoje apie perėjimą prie žaliosios energetikos savivaldybėse. Talinas (Estija) 304,77
2023-09-06 – 2023-09-08 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti CORLEAP metiniame susitikime, skirtame Rytų partnerystės politikos įgyvendinimo klausimams aptarti. Batumis (Sakartvelas) 1029,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-09-07 – 2023-09-08 Agnė Kazlauskienė, patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Dalyvauti LIFE IP EnerLIT projekto partnerių susitikime. Penkininkų km., Trakų rajonas (Lietuva) 70,12

(finansuojama iš projekto lėšų)

2023-09-10 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Grįžimas į Briuselį, dalyvauti Regionų komiteto veikloje, koordinuoti Lietuvos delegacijos veiklą. Briuselis (Belgija) 284,47

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-09-11 – 2023-09-12 Jonas Mickus, patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Dalyvauti Kultūros centrų premijų skyrimo komisijos išvažiuojamajame posėdyje. Jurbarkas, Šilalė, Telšiai, Nida, Pasvalys ir Rokiškis (Lietuva) 56,00
2023-09-20 – 2023-09-21 Jonas Mickus, patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Dalyvauti savivaldybių administracijų kultūros padalinių vadovų mokymuose ,,Profesionalaus ir mėgėjų meno partnerysčių galimybės regionuose“. Kirnelės km., Molėtų r. (Lietuva) 75,03
2023-09-20 – 2023-09-23 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti ECON (Ekonominės ir pinigų politikos komisijos) seminare ,,Atsparūs miestai ir regionai: viešųjų investicijų poveikis ekonominiam ir socialiniam vystymuisi vietos lygmeniu“. Palanga (Lietuva) 398,44

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-09-21 – 2023-09-23 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti Regionų komiteto Ekonominės ir pinigų politikos komisijos (ECON) seminare „Atsparūs miestai ir regionai: viešųjų investicijų poveikis ekonominiam ir socialiniam vystymuisi vietos lygmeniu“. Palanga (Lietuva) 304,00
2023-09-21 – 2023-09-23 Indrė Vilūnienė, patarėja viešiesiems ryšiams Dalyvauti Regionų komiteto Ekonominės ir pinigų politikos komisijos (ECON) seminare „Atsparūs miestai ir regionai: viešųjų investicijų poveikis ekonominiam ir socialiniam vystymuisi vietos lygmeniu“. Palanga (Lietuva) 304,00
2023-09-25 – 2023-09-26 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Lietuvos delegacijos  Regionų komitete veiklą, paruošti techninę dokumentaciją, pasirengti spalio mėnesio Regionų komiteto plenarinei sesijai. Vilnius (Lietuva) 276,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-09-28 – 2023-09-29 Agnė Kazlauskienė, patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Dalyvauti XX bendrakūrybos forume ,,Sisteminis pokytis. Regeneratyvumas. Integralumas. Žiediškumas. Tvarumas. Plokštumas. Atsparumas. Atliekų tvarkymas“. Druskininkai (Lietuva) 645,30
2023-10-03 – 2023-10-08 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti CIVEX komisijos posėdžio ir seminaro temas, aptarti Regionų komiteto plenarinės sesijos darbotvarkę bei dalyvauti ,,Auksinių krivūlių“ apdovanojimo renginyje. Vilnius (Lietuva) 621,98

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-10-05 – 2023-10-06 Gabriela Kuštan, patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais Dalyvauti tarptautinėje konferencijoje/ forume ,,Statybos tradicijų puoselėjimas kultūriniuose kraštovaizdžiuose“. Rumšiškės (Lietuva) 64,20
2023-10-16 – 2023-10-20 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti pabėgėlių priėmimo centro ir Diversity development Group organizuojamame mokomajame vizite, susipažinti su ES šalių savivaldybių praktika organizuojant skirtingų migrantų grupių integraciją vietos savivaldos lygmenyje. Briuselis (Belgija) 332,90
2023-10-19 – 2023-10-20 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti CIVEX komisijos posėdžio ir seminaro temas, aptarti VRM ir Europos Tarybos organizuojamos tarptautinės konferencijos darbotvarkę. Vilnius (Lietuva) 271,50

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-10-22 – 2023-10-26 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 45-oje plenarinėje sesijoje. Strasbūras (Prancūzija) 1356,58

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-10-22 – 2023-10-24 Indrė Vilūnienė, patarėja viešiesiems ryšiams Dalyvauti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 45-oje plenarinėje sesijoje. Strasbūras (Prancūzija) 864,92
2023-10-23 – 2023-10-27 Aleksandras Tiaškevičius, direktoriaus pavaduotojas Dalyvauti studijų vizite pagal programą „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“, susipažinti su Europos šalių savivaldybių integracine ekosistema ir suprasti, kaip skirtingų migrantų grupių integracijos programos vystomos ir įgyvendinamos savivaldos lygmenyje. Barselona (Ispanija) 290,00
2023-11-13 – 2023-11-16 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti pabėgėlių priėmimo centro ir Diversity development Group organizuojamame mokomajame vizite, susipažinti su ES šalių savivaldybių praktika organizuojant skirtingų migrantų grupių integraciją vietos savivaldos lygmenyje. Varšuva (Lenkija) 227,90
2023-11-15 – 2023-11-17 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) generalinių sekretorių ir direktorių posėdyje. Bursas (Turkija) 683,28
2023-11-20 – 2023-11-24 Aleksandras Tiaškevičius, direktoriaus pavaduotojas Dalyvauti studijų vizite pagal projektą „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“, susipažinti su Europos šalių savivaldybių integracine ekosistema ir suprasti, kaip skirtingų migrantų grupių integracijos programos vystomos ir įgyvendinamos savivaldos lygmenyje, susipažinti su savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių migracijos integraciją, patirtimi. Dublinas (Airija) 351,60
2023-11-22 – 2023-11-24 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Regionų komiteto CIVEX komisijos posėdžio ir seminaro migracijos tema darbotvarkę, dalyvauti Užsienio reikalų ministerijos konferencijoje „Lietuvos vystomajam bendradarbiavimui 20 metų“, aptarti VRM ir Europos Tarybos tarptautinės konferencijos (Good Democratic Governance and Deliberative Democracy – European Label of Governance Excellence (ELoGE) award ceremony) renginio rezultatus, pasirengti Regionų komiteto plenarinei sesijai. Vilnius (Lietuva) 316,80

(finansuojama VRM lėšomis)

2023-11-27 – 2023-11-29 Aleksandras Tiaškevičius, direktoriaus pavaduotojas Dalyvauti savivaldybių bendradarbiavimo forume, iniciatyvos Cities 4 Cities / United 4 Ukraine 1-osiose metinėse, susipažinti su savivaldybių bendradarbiavimo geraisiais pavyzdžiais ir galimybėmis. Lvivas (Ukraina) 539,56
2023-12-05 – 2023-12-08 Vitalijus Mitrofanovas, LSA viceprezidentas, Akmenės rajono savivaldybės meras Dalyvauti Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) politikos komiteto posėdyje. Praha (Čekija) 333,28
2023-12-05 – 2023-12-07 Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės  mero pavaduotoja Dalyvauti Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) politikos komiteto posėdyje. Praha (Čekija) 379,28
2023-12-07 – 2023-12-08 Jonas Mickus, patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Dalyvauti konferencijoje-seminare „Kartu mes galime daugiau“, aptarti švietimo aktualijas bei kitus savivaldai svarbius švietimo klausimus, pasisakyti diskusijose aptariamais klausimais. Alanta (Molėtų r.) 76,28
2023-12-12 – 2023-12-15 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Aptarti Regionų komiteto veikl1 2023 metais, parengti veiklos ataskaitas, su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais aptarti 2024 m. CIVEX komisijos posėdžio ir seminaro Vilniuje organizacinius klausimus bei būsimą darbotvarkę. Vilnius (Lietuva) 357,64

(finansuojama VRM lėšomis)

 

 

Atgal