2024 m. LSA komandiruotės

 

Komandiruotės laikotarpis Vykusio asmens vardas, pavardė, pareigos Tikslas Vieta LSA finansuojama suma (Eur)
2024-01-15 – 2024-01-19 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Parengti Regionų komiteto veiklos 2023 m. ataskaitą, aptarti 2024 m. plenarinės sesijos darbotvarkę, su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais aptarti 2024 m. CIVEX komisijos posėdžio ir seminaro Vilniuje organizacinius klausimus bei būsimą darbotvarkę. Vilnius (Lietuva) 329,70

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-02-07 – 2024-02-09 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Susitikti su Užsienio reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovais, aptarti Lietuvos pasirengimą Europos Tarybos Ministrų komitetui (2024 m. gegužės 17 d. – lapkričio 13 d.) ir Lietuvos delegacijos Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese veiklas minėto pirmininkavimo metu. Vilnius (Lietuva) 512,30

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-02-15 – 2024-02-17 Audronė Vareikytė, patarėja socialiniais klausimais Dalyvauti CEMR vykdomo projekto konferencijoje „Vietinis, socialinis, skaitmeninis“, susipažinti su socialinio dialogo situacija ES šalyse bei skaitmenizavimo plėtra socialinėje srityje vietos savivaldoje.

Talinas (Estija)

192,90
2024-02-26 – 2024-02-28 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti seminare – mokymuose savivaldybių merams ir administracijų direktoriams, pristatyti Lietuvos delegacijų veiklą Europos Regionų komitete ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese bei supažindinti savivaldybių vadovus su minėtų delegacijų sudarymo tvarka ir planuojamais pokyčiais. Vilnius (Lietuva) 306,00

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-02-27 – 2024-02-28 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti seminare – mokymuose savivaldybių merams ir administracijų direktoriams. Vilniaus rajonas (Lietuva) 104,74
2024-03-04 – 2024-03-07 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti seminare savivaldybių atstovams dirbantiems su diasporos politikos įgyvendinimo klausimais ir/ar iniciatyva „Globalūs regionai“, aptarti delegacijos Regionų komitete sudarymo tvarkos keitimą.

Vilnius, Birštonas (Lietuva)

407,90

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-03-17 – 2024-03-19 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Europos miestų ir regionų aukščiausio lygio susitikime, kuriame bus diskutuojama ES darbotvarkės įgyvendinimo vietos lygmeniu klausimais, užtikrinti techninę ir organizacinę pagalbą Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariams.

Monsas (Belgija)

565,80

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-03-18 – 2024-03-21 Agnė Kazlauskienė, LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Vizitas į Norvegiją pasidalinti gerąja patirtimi su projekto „Climadapt-LT“ partneriais, susipažinti su dviejų Norvegijos miestų gerąja patirtimi, jiems prisitaikant prie klimato kaitos padarinių, valdant ekstremalias situacijas, rengiant jautrumo klimato pokyčiams vertinimą, taikant praktikoje klimato vertinimo modelius.

Oslas (Norvegija)

1100,00

(finansuojama iš projekto lėšų)

2024-03-20 – 2024-03-22 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių asociacijų atstovų kasmetiniame susitikime, aptarti Vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos darbotvarkę, CEMR veiklos prioritetus bei bendradarbiavimą projektinėse veiklose, pasidalinti Lietuvos savivaldybių patirtimi įgyvendinant Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas bei patirtimi tarptautinių ryšių srityje.

Ryga (Latvija)

665,91

(finansuojama VRM lėšomis)

2024-03-21 – 2024-03-22 Roma Žakaitienė, LSA direktorė Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių asociacijų atstovų kasmetiniame susitikime, aptarti Vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos darbotvarkę, CEMR veiklos prioritetus bei bendradarbiavimą projektinėse veiklose, pasidalinti Lietuvos savivaldybių patirtimi įgyvendinant Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas bei patirtimi tarptautinių ryšių srityje.

Ryga (Latvija)

270,40
2024-03-24 – 2024-03-28 Ieva Andriulaitytė, LSA atstovė Briuselyje Dalyvauti Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 46-oje plenarinėje sesijoje, parengti medžiagą Lietuvos delegacijos Kongrese nariams, parengti pranešimo tekstą, užtikrinti techninę ir organizacinę pagalbą delegacijos nariams.

Strasbūras (Prancūzija)

1192,00

(finansuojama VRM lėšomis)

* suma dar tikslinama

 

 

Atgal