• Pirmas
  • Naujienos
  • URM pristatyti savivaldos siūlymai dėl ES vystomojo bendradarbiavimo politikos ateities

URM pristatyti savivaldos siūlymai dėl ES vystomojo bendradarbiavimo politikos ateities

2012-02-07 0 900 Views

Kaip žinia, Lietuva yra paskelbusi penkis savo pirmininkavimo ES prioritetus – energetika, Baltijos jūros strategija, Rytų partnerystė, išorės sienų apsauga bei ES finansų tvarumas. Vystomasis bendradarbiavimas bei vystomasis švietimas patenka į trečiąjį Lietuvos pirmininkavimo prioritetą.

Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu vyks ypač intensyvios derybos dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos ateities naujojoje finansinėje perspektyvoje. Šioje srityje Lietuvos URM siūlo išskirti penkis svarbiausias ES veiklos kryptis – pilietinės visuomenės ir vietos valdžios įtraukimo į vystomąjį bendradarbiavimą skatinimas, pasirengimas Jungtinių Tautų organizacijos paskelbtų Tūkstantmečio vystymosi tikslų peržiūrai bei atnaujinimui po 2015 m., ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir didesnių galių suteikimo moterims (2010–2015) viduriniojo laikotarpio peržiūra, Europos vystomojo bendradarbiavimo konsensuso peržiūra „Europos konsensusas dėl vystymosi“ bei derybos dėl naujos daugiametės  finansinės perspektyvos reglamento, nustatančio vystomojo bendradarbiavimo priemonę.

Susitikimo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Arūnas Gražulis supažindino su vietos savivaldos siūlymais dėl ES vystomojo bendradarbiavimo politikos ateities – stiprinti bei geriau finansuoti ES priemonę „Nevyriausybiniai veikėjai ir vietos savivalda vystomajame bendradarbiavime“, daugiau dėmesio skirti savivaldybių specialistų ir politikų informavimui vystomojo bendradarbiavimo tema bei stiprinti gebėjimus dalyvauti rengiant tokius projektus, tinkamai išnaudoti Lietuvos institucijų, ypač vietos savivaldos sukauptą potencialą bei turimus ryšius plėtojant dvišales vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas su rytiniais ES kaimynais, sudaryti sąlygas per ES vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas realizuoti nacionalinius tikslus, pavyzdžiui, skatinti energetinės nepriklausomybės tikslų įgyvendinimą per smulkias vietos lygmens iniciatyvas ir kita.

Kategorija:   Naujienos
Atgal