• Pirmas
  • Naujienos
  • Apie problemas rengiant viešuosius pirkimus savivaldybėse – su VPT vadovu Ž. Plytniku

Apie problemas rengiant viešuosius pirkimus savivaldybėse – su VPT vadovu Ž. Plytniku

2012-04-05 0 708 Views

Dar prieš šį išplėstinį posėdį VPT buvo pateiktas savivaldybininkų sudarytas klausimynas, į kurį tarnyba parengė atsakymus. Jame –  klausimai, kaip apriboti tiekėjų, netinkamai vykdančių viešųjų pirkimų sutartis, dalyvavimą pirkimų procedūrose, kokia yra VPT pozicija dėl vidaus sandorių, ar racionalu perkančiajai organizacijai tikrinti kiekvieno konkurse dalyvaujančio tiekėjo kvalifikaciją. Taip pat buvo klausiama apie konfidencialumą, skelbiamą pirkimo techninę specifikaciją, neįprastai mažos kainos pagrindimą ir kodėl VPT konsultacijų centras neoperatyviai reaguoja į užklausimus, be to, neretai skiriasi žodžiu ir raštu pateikiami atsakymai. Pastarąjį klausimą VPT vadovas aiškino dideliu tarnyboje dirbančių žmonių trūkumu.

Posėdyje, kuriam vadovavo LSA viešųjų pirkimų komiteto pirmininkas Šiaulių meras Justinas Sartauskas, tai pat buvo akcentuota, kad  Europos Sąjungos projektus įgyvendinančių agentūrų ir VPT reikalavimai bei kriterijai viešųjų pirkimų srityje neretai skiriasi. LSA atstovai siūlė inicijuoti šių agentūrų, VPT ir savivaldybininkų susitikimą, kuriame būtų galima išsiaiškinti nuolatos kylančius keblumus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal