• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybių ir SAM atstovai tarėsi dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo

Savivaldybių ir SAM atstovai tarėsi dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo

2012-04-05 0 671 Views

Savivaldybių teigimu, joms sudėtinga įgyvendinti nuo šių metų pradžios įsigaliojusį sveikatos ministro įsakymą, patvirtinantį viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašą. Susitikime LSA atstovai pažymėjo, jog iki įsakymo įsigaliojimo nebuvo reikalaujama nustatyti įstaigų veiklos užduočių pagal kokybinius ir kiekybinius rodiklius, todėl savivaldybės negali šiais metais vertinti praėjusių metų įstaigų veiklos ataskaitų.

SAM operatyviai atsižvelgė į savivaldybių siūlymus ir jau tą pačią dieną buvo pakeistas sveikatos ministro įsakymas, kuriuo kiekybinių ir kokybinių rodiklių taikymas nustatant minėtą kintamąjį dalį buvo pratęstas iki 2013 metų gegužės 1 d. Taip pat buvo patikslinta, kurių metų įstaigos veiklos užduočių projektą įstaigų vadovai turi pateikti steigėjams iki einamųjų metų balandžio 1 dienos.  

Susitikime SAM atstovai įsipareigojo parengti savivaldybėms išaiškinimą, kas galėtų sudaryti įstaigos sąnaudų valdymo išlaidas.

Savivaldybių atstovai susitikime taip pat pabrėžė, jog kyla daug neaiškumų dėl viešųjų įstaigų vertinimo veiklos rodiklių pritaikymo, ir siūlė juos tikslinti. Pavyzdžiui, nėra aišku, kaip įvertinti, ar didėja pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis, ar darbuotojų kaita nepablogina įstaigos veiklos ir darbo rezultatų. SAM teigimu, savivaldybės gali savo nuožiūra spręsti, kaip taikyti šiuos rodiklius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal