• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA atliko apklausą apie savivaldybių ryšius su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais

LSA atliko apklausą apie savivaldybių ryšius su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais

2012-06-19 0 1119 Views

Gana neutraliai suvokiama ir emigrantų suteikiamos finansinės paramos artimiesiems reikšmė (3,2 balai iš 5) bei poreikis spręsti užsienyje gyvenančių kraštiečių problemas (2,8 balai iš 5).

Ryšius su savo kraštiečiais užsienyje palaiko pusė apklausoje dalyvavusių savivaldybių, daugiausia dėmesio skirdamos kultūriniams renginiams ir kontaktams su užsienio šalių vietos valdžios atstovais. 16 proc. savivaldybių patvirtino, kad yra suteikusios paramą įvairiems projektams. 52 proc. apklaustųjų savivaldybių mato perspektyvą plėtoti ryšius su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais, pirmiausiai – turizmo skatinimo ir kultūros srityse.

Dažniausiai užsienyje gyvenantys tautiečiai į savivaldybę kreipiasi dėl socialinių išmokų ir pašalpų – tai nurodė net 72 proc. apklaustų savivaldybių, taip pat – dėl Lietuvoje likusių vaikų ir giminaičių (68 proc.) ir įvairių dokumentų sutvarkymo (60 proc.).

Net 80 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybių palaiko norą steigti kraštiečių bendrijas bei nurodo, jog tam reikalinga pačių žmonių iniciatyva. Šiuo metu aktyviai veikia trys kraštiečius vienijančios ir palaikančios tamprius ryšius su vietos savivalda organizacijos – Pasaulio kybartiečių draugija, Pasaulio anykštėnų bendrija ir Birštono kraštiečių klubas.

16 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybių įvardino turinčios konkrečius darbuotojus, kurie šalia kitų užduočių rūpinasi ir klausimais, susijusiais su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais.

Apklausoje apie bendradarbiavimą su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais dalyvavo skirtinguose Lietuvos regionuose esančios 25 savivaldybės.

Kategorija:   Naujienos
Atgal