Aptartas globos įstaigų savivaldybėse finansavimas

2012-09-28 0 1146 Views

Posėdyje, kuriame buvo aptariami socialinių paslaugų finansavimo klausimai, LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikyte atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje šiuo metu yra net apie 700 įvairaus tipo socialinių paslaugų įstaigų, dalinai ar pilnai finansuojamų iš savivaldybių biudžeto lėšų, todėl savivaldybėms būtina didinti valstybės dotacijų sumą, skirtą socialinėms paslaugoms finansuoti.

Komiteto nariai įpareigojo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją parengti „bazinius socialinių paslaugų krepšelius“ atskiriems stacionarių paslaugų įstaigų tipams. Praktika parodė, kad  stacionariose globos įstaigose teikiamų paslaugų vidutinė kaina labai skiriasi ir yra skirtingai skaičiuojama.

Taip pat buvo diskutuota, ar nereikėtų iš esmės peržiūrėti šiuo metu galiojančią socialinių paslaugų finansavimo tvarką, atsisakant įstaigų finansavimo  iš savivaldybių  biudžetų, o mokant vidutinę paslaugos kainą už kiekvieną gyventoją, kuris apsigyveno šiose įstaigose vėliau nei 2007 metais.

Kategorija:   Naujienos
Atgal